Arbeiderpartiets landsmøte vedtok fredag å skrote Venstres og regjeringens rusreform, som skulle skifte fokus fra straff til helsehjelp for alle i ruspolitikken. Dermed svikter partiet både politikken de er valgt inn på og egne velgere.

For fem år siden utbasunerte daværende stortingsrepresentanter Hadia Tajik og Torgeir Micaelsen at Arbeiderpartiet ønsket en «nyorientering av norsk ruspolitikk» og nedsette en «ruskommisjon» for å få det til. De gikk til og med til valg på det i 2017. Nå, på slutten av stortingsperioden, har pipa fått en annen lyd.

«Kommisjonen» de ønsket seg, altså Rusreformutvalget, leverte 417 sider med kunnskap om hva som skulle til for å endre dagens strafferegime og ikke minst hvorfor det var rett. Men istedenfor å lytte til denne kunnskapen og stemme for reformen Arbeiderpartiet selv gikk til valg på å innføre, spenner de nå bein på den.

Ikke nok med at de har satt strek over eget partiprogram, de trosser attpåtil et klart flertall av sine egne velgere i saken.

Dette kunne blitt en ny vår for norsk ruspolitikk, der den mislykkede straffepolitikken vår skrotes etter over femti år med dødsfall, menneskerettighetskrenkelser og annen lidelse eller stigmatisering. En kursendring vi i Venstre har kjempet for i flere tiår.

Istedenfor stiller Arbeiderpartiet seg på linje med Vedum (Sp) og Listhaug (Frp). Moraliserende over andres liv og lidelse, og uten forståelse for de med rusproblemer. Uten vilje til å ta konsekvensen av all kunnskapen vi har samlet som viser at straff ikke virker.

Dette er ikke lenger sosialdemokrati. Det er bare nitrist.

Politikk handler om å velge. Arbeiderpartiet valgte denne fredagen vekk en historisk mulighet til å være på lag med de svakeste i samfunnet vårt.

Derfor burde alle som er opptatt av en human og kunnskapsbasert ruspolitikk velge bort Arbeiderpartiet i høst.

Rusreformen

Regjeringens rusreform ble lagt fram 19. februar. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt. Likevel skal besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. Reformen er nå til behandling hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Innstillingen er ventet 27. mai.

Dette er de foreslåtte grensene for hvor store mengder narkotika en bruker kan oppbevare for straffrihet/påtaleunnlatelse:

 • Heroin: 2 gram/5 gram
 • Kokain: 2 gram/5 gram
 • Amfetamin: 2 gram/5 gram
 • GHB, GBL og 1,4-butanediol: 0,5 dl/1 dl
 • LSD : 1 lapp (eller «syreblotter»)/3 lapper
 • LSD rent virkestoff: 1 mg/2mg
 • MDMA (pulver/krystaller): 0,5 gram/1 gram
 • Cannabis: 10 gram/15 gram
 • Sopp inneholdende psilocin/psilocybin: 20 gram/50 gram
 • Khat: 500 gram/2 kg
 • Legemidler: 15 rusdoser/25 rusdoser

Kilde: Regjeringen/NTB

Les også

Politiet burde hilse rusreformen velkommen