– Vi har i sommer sett en økning i antall personer som er smittet av apekopper. Det er viktig med tiltak for å stoppe det pågående utbruddet. Vi må også sikre at de som er smittet, får god oppfølging i helsetjenesten og blir godt ivaretatt, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Det er et pågående utbrudd av sykdommen her til lands. Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer det imidlertid som svært lite sannsynlig at dette vil føre til en epidemi.

Sikrer rettigheter

– Denne klassifiseringen endrer ikke strategien mot utbruddet av apekopper i Norge, men sikrer rettigheter for pasientene og gjør det enklere å gjennomføre strategien, sier avdelingsdirektør Siri Feruglio i FHI.

Det at sykdommen nå forskriftsfestes som en allmennfarlig smittsom sykdom, utløser flere mulige tiltak som kan bidra til å slå ned smitten. Leger gis plikt til å drive smittesporing, det blir gratis med undersøkelse og behandling, og pasienter som mistenker smitte, pliktes å oppsøke lege.

Trenger mer vaksine

Norge har fått tildelt vaksiner gjennom EU-samarbeid. Ifølge Helsedirektoratet er dosene Norge har mottatt hittil, ikke nok til å tilby vaksine til alle som er i høy risiko for apekoppsmitte og sykdom. FHI jobber nå med å ferdigstille kriteriene for hvem som vil bli tilbudt vaksine først.

– Helsedirektoratet mener det er viktig å stoppe utbruddet av apekopper før sykdommen etablerer seg i landet. Sykdommer som er klassifisert som allmennfarlig smittsomme sykdommer etter smittevernloven, gir rett til gratis testing, behandling og vaksine. Legen skal gi den smittede personlig informasjon og smittevernveiledning, og drive smittesporing, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding.

Forskriftsendringene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 27. august.