– Det er flere typer legemidler det er mangel på nå, og de virkestoffene det oftest blir rapportert om mangel på i en kartlegging Apotekforeningen har gjort er Prednisolon, Mirtazapin og Cyanocobalamin, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til Romerikes Blad.

Også en svært velkjent medisin – hvis man sliter med hoste – lider av leveringsproblemer nå. Mer om det litt lenger ned i saken.

Overlege Ingrid Aas hos Statens legemiddelverk sier at antall mangelsituasjoner er bekymringsfull og at det jobbes kontinuerlig for å forebygge, redusere og håndtere antall mangelsituasjoner.

Legemidlene som mangler

Blant legemidlene det nå er mangel på hos apotekene nevnes blant annet disse:

  • Prednisolon – er et kraftig betennelsesdempende legemiddel som ligner kroppens eget hormon, kortisol. Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid i perioder med høy sykdomsaktivitet.

  • Mirtazapin, som blant annet selges under merkenavnet Remeron, er et atypisk antidepressivum, og brukes som sådan først og fremst til å behandle depresjon.

  • Cyanokobalamin – er en produsert form for vitamin B₁₂ brukes til å behandle vitamin B₁₂-mangel. Mangelen kan oppstå ved pernisiøs anemi, etter kirurgisk fjerning av magen, med fiskebendelorm eller på grunn av tarmkreft.

  • Cosylan – er en brun mikstur med mentolsmak. Cosylan brukes ved luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved infeksjoner i de øvre luftveier. Cosylan inneholder etylmorfin som virker dempende på hostesenteret i hjernen.

– Vi samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger. Vi gir informasjon til leger, pasienter og apotek, samt råd om alternativer dersom det er behov for det. Som regel får pasienten den behandlingen legen har bestemt, fastslår Aas.

Svært få får ikke et godt alternativ

Likevel er det noen få som rammes. Apotekforeningen har gjort en kartleggingsstudie av legemiddelmangel i apotek i 2022. Der kommer det frem at mellom 0,3 og 0,7 prosent av pasientene ikke fikk det legemiddelet legen hadde forskrevet eller et godt alternativ.

– Hva er årsakene til problemene?

– Legemiddelmangler skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt strukturendringer i det globale legemiddelmarkedet. I de fleste tilfeller skyldes mangel ulike problemer med produksjonen, sier Aas hos Statens legemiddelverk.

Nesten helt tomt for kjent hostesaft

Blant de mest vanlige medisinene som det nå nærmest er helt tomt for hos de fleste apotekene er Cosylan. Denne medisinen brukes hostedempende ved luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved øvre luftveisinfeksjoner.

– Det finnes alternative hostedempende miksturer tilgjengelig, men dette krever en ny resept. Vi anbefaler derfor pasienter å kontakte fastlegen for å vurdere alternativer, sier Aas.

Legemiddelverket anser likevel ikke mangelen på Cosylan for å være en alvorlig eller kritisk mangel.

– Hoste kan være plagsomt, men ofte kan andre tiltak som tilstrekkelig væskeinntak og behandling av feber eller smerter være gode alternativer til hostedempende medisiner. Å ligge med hodet høyt, for eksempel hevet hodeende kan ha effekt for pasienter som sliter med hoste om natten, fastslår overlegen.

Hun sier at per nå ser det ut til at mangelen på Cosylan vil vare fram til 1. august.

Ser alltid etter gode løsninger

Når det kommer til andre medisiner som mangler er det litt varierende når man vil få orden på leveringsproblemene.

– I noen tilfeller er det snakk om kortvarig leveringsproblemer, og når apoteket vet når legemiddelet er forventet inn igjen, kan det være aktuelt for kunden å vente. Men andre ganger kan det være langvarige leveringsproblemer, og da løses dette ofte ved å høre med fastlegen om andre legemidler kan være et alternativ, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1.

(Saken fortsetter under bildet)

Hun sier de som jobber i apotek opplever legemiddelmangel ofte, og at det får dem til å søke etter løsninger.

– De har dialog med naboapotek og kan se om andre har legemiddelet på lager, eller de kan for eksempel kontakte fastlegen til kunden og høre om det kan være aktuelt med et annet legemiddel. Eventuelt se om det er et legemiddel i en annen styrke tilgjengelig, der dosen kan tilpasses, sier Ensrud.

– Norge deltar også aktivt i det europeiske legemiddelsamarbeidet for å forebygge og redusere legemiddelmangel i Europa. Under pandemien var det et stort engasjement og godt samarbeid, og vi har erfart verdien av å være med i dette nettverket, tillegger Aas hos Statens legemiddelverk.