Vi på apotekene er opptatt av at Tommy og alle dere andre skal få kjøpt de medisinene dere trenger. Det er vårt samfunnsansvar. Samtidig har vi et ansvar for å følge Legemiddelverkets rasjoneringsregler, slik at det blir nok til alle.

Skal vi klare dette, trenger vi publikums og legenes hjelp.

Først til dere fastleger: Informér deres pasienter om rasjoneringstiltakene, slik at de er forberedt når de kommer til apoteket. Du hjelper oss ved å angi så presis dosering som mulig på resepten, og å ikke fornye allerede gyldige resepter. Da har vi mulighet til å levere ut riktig mengde, og å følge med på uttakene.

Så til dere kunder: Et lurt prinsipp er at vi holder lagrene av medisiner på apotekene og dermed kan fordele til alle, istedenfor at du bygger opp et lager hjemme som bare er til deg selv. Det å dele godene er en viktig del av dugnaden vi er inne i. Dersom alle handler normalt er det nok til alle.

Legemiddelverkets rasjoneringsregler er at vi på resept, uansett om det er blå eller hvit, kun skal levere medisiner for tre måneders forbruk, og for noen medisiner kun for en måneds forbruk. For reseptfrie medisiner kan vi kun selge én pakke til hver kunde.

Vi står i front på apotekene for å tilfredsstille dine behov for medisiner. Vi vil fortsatt veilede deg i riktig bruk av medisinene dine, og vi vil finne fram det du måtte trenge på apoteket.

Velkommen til apoteket når du trenger noe, men følg våre retningslinjer for besøk, og tenk deg om før du kommer til oss.