De nye innstrammingene i smittevernstiltakene har forsterket serveringsbransjens behov for hjelp og rammet mange bedrifter og vanlige arbeidsfolk.

Høyre-regjeringen har ikke gjort nok for å hjelpe vanlige folk som er i en vanskelig situasjon. Nå har Arbeiderpartiet nok en gang tatt ansvar i Stortinget og sikret flertall for forslag som gjør at de som er rammet kan være trygge på at staten stiller opp og kompenserer deres tap.

Arbeiderpartiet ble nedstemt av regjeringen i fjor når vi foreslo egne tilskudd til bedrifter som blir rammet av lokale smittevernstiltak, slik mange bedrifter i Drammen er. I stedet kom de med en liten engangssum som på ingen måte har løst noen utfordringer.

Nå har situasjonen forverret seg. Det er urovekkende at regjeringen fortsatt ikke forstår alvoret for arbeidsplasser og bedrifter når samfunnet stenges uten ny støtte. Strengere smitteverntiltak må følges opp med økonomiske tiltak. Det trengs mer trygghet, rettferdighet og forutsigbarhet for å unngå at konsekvensene av krisen blir skjevt fordelt.

Nå har Arbeiderpartiet igjen tatt ansvar og fått med oss de andre opposisjonspartiene på Stortinget på viktige støttetiltak for arbeidsfolk og bedrifter. Vi har sikret flertall for å:

• Forlenge den generelle kompensasjonsordningen frem til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85 prosent.

• Videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, slik som ble gjort i ny salderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak eller nedstengninger til gode.

• Opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

• Utsette krav om innbetaling av moms, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.

• Utvide permitteringsperioden til 01.10.2021.

Med disse forslagene får vi gjennomslag for en rekke løsninger som er nødvendige for å sikre folks inntekt, forhindre at arbeidsplasser nedlegges og for å bidra til at vi er klare for å få økonomien raskt i gang når smittevernstiltakene endelig kan lempes.

Det er avgjørende at det nå er enighet om å utvide og forsterke kompensasjonsordningene. En egen ventilordning for bedriftene som faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, har vært en prioritet for oss lenge.

Summen av forslagene vil sørge for at flere bedrifter får tilstrekkelig støtte til å komme gjennom krisen, og at vi bevarer arbeidsplasser over hele landet. Dette vil bety spesielt mye for bedriftene i Drammen som er rammet av de strenge smittevernstiltakene.

Regjeringen la frem en kompensasjonsordning for næringslivet uten at denne har blitt tilpasset for å treffe bedre og flere. Da måtte Stortinget ta jobben med å finne forslagene som sikrer at flest mulig arbeidsplasser og bedrifter kommer seg gjennom krisen. Den jobben har vi i Arbeiderpartiet gjort.