Arbeiderpartiets forslag til partiprogram er godt nytt for folk i Drammen, og alle som ønsker trygghet for arbeid, økonomi og velferd. Det viser at en Ap-ledet regjering vil bety viktig drahjelp i jobben med å gjøre byen og kommunen bedre og mer rettferdig for alle som bor her.

Tydeligheten på at kommuneøkonomien skal styrkes, er et godt eksempel. I kontrast til Høyre, som ikke sier noe om det i sitt programforslag. I Drammen merker vi nå på kroppen hva det betyr.

Gratis SFO/AKS er et punkt i programmet som viser at partiet tar folks liv på alvor, og mener noe med ordet rettferdighet. Vi vet altfor godt at det ikke er tilfeldig hvilke barn det er som må gå hjem fra skolen mens vennene blir igjen og leker. Ofte er det ungene med størst behov for et organisert fritidstilbud i forlengelsen av skoledagen, som ikke får det, og årsaken er at det koster penger. Spesialordninger for familier med dårlig råd, blir heller aldri en fullgod løsning. I verste fall blir det fattigdomsfeller, ved at man taper økonomisk på å begynne å jobbe.

I tillegg er det viktig for folks oppslutning om velferdsstaten over tid, at den omfatter alle. Dette er grunnene til at Arbeiderpartiet er tilhenger av såkalte universelle ordninger. I programmet følger man dette opp med å programfeste målet om gratis SFO/AKS uavhengig av foreldrenes inntekt, og konkretiserer det ved å si at man starter med førsteklassingene.

Taxisjåfører skal kunne leve av jobben sin, og frislippet i taxinæringen skal derfor stoppes. Vi nevner dette punktet i Arbeiderpartiets programforslag som eksempel på at vi er vanlige arbeidsfolks parti. Vi ønsker ikke et samfunn der noen bare skal jobbe som tjenere, uten selv å få nok inntekt og tid til å leve et liv med familie og fritid som alle oss andre. Høyreregjeringens frislipp i taxinæringen trer i kraft 1. november i år og kan gjøre livet vanskeligere for mange familier. Arbeiderpartiet vil i regjering gjøre det som er mulig for å rette opp skadene.

Bussjåfører, ansatte i helse og omsorg, i skole og barnehager, i politiet og i Nav – alle som går på jobb hver dag – får bekreftet i programmet at Arbeiderpartiet er deres parti. Mens høyreregjeringen har gjort det dyrere å være fagorganisert hvert eneste år den har styrt, vil Arbeiderpartiet gi fagorganiserte lavere skatt gjennom dobling av fagforeningsfradraget. Det vil styrke det organiserte arbeidslivet – en viktig årsak til at Norge fortsatt har mindre sosiale forskjeller enn mange andre land.

Ansatte som i sin arbeidshverdag frustreres av rigide rapporteringskrav og detaljerte målinger av det meste, kan se at Arbeiderpartiet mener alvor når vi snakker om en tillitsreform i offentlig sektor. De flate ABE-kuttene skal bort, og velferdsstaten styrkes ved at fagfolk får tid og tillit til å gjøre jobben sin til beste for brukerne. I partiprogrammet erklæres det at tillitsreform blir en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering, og det er et gjennomgangstema i flere kapitler. Dette var også hovedbudskapet fra partileder Jonas Gahr Støre for to uker siden, da han var i Drammen og møtte tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund Sør-Øst og ansatte på rus- og psykiatrifeltet i Vestre Viken HF.

Arbeiderpartiet er mer arbeiderparti enn på flere tiår. Med Støre som leder har vi knyttet sterkere bånd til fagbevegelsen. Løftet ambisjonene for statlig industripolitikk. Skjerpet arbeids- og velferdspolitikken. Tatt et oppgjør med markedstenkningen i offentlig sektor og lederlønnsgaloppen i stat og politikk. Løftet distriktspolitikken, sagt et tydelig nei til EUs jernbanedirektiv og mye mer. Dette arbeidet blir nå samlet og tydeliggjort i et partiprogramforslag som vi er stolte av, og som bør inspirere alle som er glade i velferdsstaten, fellesskapstanken og målet om et rettferdig samfunn med muligheter for alle.

I Drammen har det alltid vært mange av oss. Den første arbeiderbevegelsen startet her, noe Marcus Thrane-monumentet ved Strømsø torg vitner om. Og vi er fortsatt en by og en kommune bestående av mange mennesker som har interesse av en sosialdemokratisk samfunnsutvikling. Mennesker som får mer trygghet og mer frihet når fagbevegelsen er sterk, og Arbeiderpartiet sitter i førersetet. Lokalt - og i regjering.