Arbeidsulykken i Lier: – En veldig uheldig og uønsket hendelse