(Lierposten)

Fredag kunne du lese om beboere i sameiet i Sognaveien som var fortvilet og redde for at tonnevis med steinmasser skulle rase ned på veien. De fryktet at det måtte skje en alvorlig ulykke før det ble tatt grep for å sikre området.

Samme dag som artikkelen ble publisert på Lierpostens nettsider, ble fortvilelsen snudd til glede.

Tar sjansen på å få betalt

Helge Haarberg i Haarberg Maskin AS henvendte seg til styreleder i sameiet og sa de kunne ta jobben med å rydde vekk de usikrede steinmassene.

– Jeg har et moralsk ansvar. Jeg vet ikke hvem som betaler regninga, men jeg har snakket med styrelederen, banken og Lier kommune. De sier det er penger i systemet, sier Helge Haarberg.

Det var Haarberg Maskin AS som i sin tid hadde utgravingsarbeidene i boligprosjektet i Sønderhellene og Sognaveien på Egge. De trakk seg fra prosjektet på grunn av uenigheter med tiltakshaver Sønderhellene AS.

– Nå gjør vi jobben, så tar jeg heller krangelen etterpå. Noen må betale. Det er ikke dugnad, påpeker han.

Han mener det er skremmende hvordan skråningen ser ut og stusser over at veien i det hele tatt har fått midlertidig brukstillatelse. Haarberg anslår at oppryddingsarbeidene firmaet hans nå er i gang med vil koste rundt 350.000 kroner.

– Alle er veldig glad for at jeg har tatt tak i det. Jeg har trua på at det er noen som gjør opp for seg, sier Haarberg.

– Endelig noen som tar ansvar

Allerede mandag morgen var oppryddingsarbeidet i gang.

– Det er fantastisk at han ville gjøre det. Endelig er det noen som tar ansvar, stråler styreleder Bjørn Henrik Moshuus i sameiet Sognaveien 10.

Tiltakshaveren for boligprosjektet, Sønderhellene AS, gikk konkurs i desember i fjor – før prosjektet var ferdigstilt. Det har ført til utfordringer for byggesaksavdelingen i kommunen å plassere ansvaret for arbeidene som gjenstår.

– Vi kan ikke rette pålegg mot et foretak som ikke eksisterer lenger, sa André Braa Hotvedt, virksomhetsleder for bygg og geodata i Lier kommune.

Oppfattet ikke alvoret i bekymringsmeldingene

Byggesaksavdelingen har fått flere bekymringsmeldinger om de usikrede steinmassene som ligger langs atkomstveien til de to terrasseblokkene i Sognaveien 10A og B.

Da Lierposten snakket med Hotvedt på torsdag, fortalte han at de ikke hadde oppfattet disse meldingene som så alvorlige at de hadde tenkt til å foreta en befaring.

Bare et par timer senere, kunne imidlertid Hotvedt opplyse om at en av byggesaksbehandlerne nå var på befaring i området.

– Når vi blir informert om at det uttrykkes bekymring for at det kan være farlig, må vi ta det på alvor, sa Hotvedt om årsaken til at de valgte å se på saken raskere enn de hadde tenkt.

– Hva slags inntrykk fikk saksbehandleren etter å ha vært på befaring?

– Inntrykket var at vi burde ta tak i det. Utfallet av befaringen hadde blitt videre oppfølging, sier Hotvedt.

Og virkemiddelet hadde i så fall vært et pålegg fra kommunen om å rydde opp, og eventuelt tvangsmulkt dersom pålegget ikke hadde blitt gjennomført.

Også Hotvedt er glad for at det nå ser ut til at saken løser seg.

– Det viktigste er at forholdet blir brakt i orden, og uten sanksjoner, sier han.

Glad for løsning, men …

Tidlig mandag ettermiddag er oppryddingsarbeidene godt i gang. Vemund Haarberg er på plass sammen med to kolleger fra Haarberg Maskin AS.

– Vi kommer nok til å holde på et par uker, før vi er ferdige, anslår Vemund Haaberg.

Det er enorme mengder som skal ryddes før området er sikret.

En gravemaskin pigger løs på de enorme steinblokkene for å få dem små nok til at de kan fraktes vekk på lastebil. Det blir mange lastebillass før området er ryddet.

– Det bråker fælt, men det gjør ingenting for nå blir det endelig i orden, smiler styrelederen i sameiet.

Han kommer likevel med et lite hjertesukk.

– Vi har prøvd å få kommunen på banen i nesten tre år. Det hjelper å få det i Lierposten, men ikke når vi henvender oss. Det synes vi er dårlig, sier Moshuus.