Innhøstingen av poteter pågår for fullt, men årets avling av matpoteter ser ut til å gå ned fra i fjor, ifølge en avlingsundersøkelse utført av Norsk Landbruksrådgiving for GrøntProdusentenes Samarbeidsråd.

Også potetkvaliteten rapporteres å være generelt dårligere i år, og behovet for utsortering er i snitt på 12 prosent, ifølge Landbruksdirektoratet.

Til tross for nedgangen, ser årets potetavling ut til å bli 6 prosent over gjennomsnittet fra 2002–2019. Og når det gjelder mandelpotet, viser prøvene den høyeste totalavlingen siden 2016.