– Vi vet at barna og deres far har sterk tilknytning til hverandre. Utvisningen vil ryste familien til de grader. Det vil kunne få alvorlige ettervirkninger, advarer leder for Drammen Innvandrerråd Ali Duymaz.

I forrige uke fikk samboerparet endelig avslag på søknad om familiegjenforening. Nå har familien engasjert advokat for å få saken opp for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Barna preges. Da statsråden nylig besøkte Drammen, møtte Duymaz henne under et foredrag på Union Scene. Han benyttet anledningen til å overrekke flere hundre underskrifter for å stanse utvisningen.

Duymaz har besøkt familien flere ganger.

– Alle barna preges av den vanskelige livssituasjonen de har havnet opp i, sier Duymaz.

Samtidig legger han ikke skjul på at kongoleseren har begått en alvorlig forbrytelse ved å oppgi falsk identitet.

andre hensyn. Utlendingsnemnda på sin side har lagt stor vekt på dette lovbruddet, og viser til to kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1993 og Borgarting lagmannsrett i 2003. Her heter det at "myndighetene ikke er avskåret fra å legge vekt på andre momenter enn hensynet til barnas beste."

Den begrunnelsen avvises som uholdbar av Ali Duymaz.

Nødverge. – Vi mener bestemt han har gjort dette i nødverge, av frykt for å bli kastet tilbake til den elendighet som måtte vente ham i sitt eget hjemland, påpeker Duymaz.

Derfor ber han ministeren bruke sin innflytelse til å gjøre et unntak, og gi Mutulu amnesti.

– Vi har stor tro på at han vil være en lovlydig og skatteinnbringende borger, og ikke minst en god far for sine tre barn, bønnfaller Ali Duymaz.

Lovbrudd. Han appellerer til Ramin Osmundsens rettferdighetssans ved å hevde at en utvisning vil stride mot internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert:

– Utvisningen er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon, som fastholder barns rett til stabilt og varig samvær med sine foreldre, påpeker Duymaz.

Manuela Ramin Osmundsen sier hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men hun lover å se nærmere på de prinsipielle siden ved Moke Mutulu-saken.