Det er ikke bare mangel på arbeidskraft som bringer arbeidsgivere til de jobbsøkende. Hos NAV Drammen sørger aktive kurskonsulenter for at bedrifter søker nye medarbeidere blant kursdeltakere. Det nye er at de møter og intervjuer langtidsledige mens de går på kurs, i kurslokalene.
Umus Mohaddini (39) er en av de heldige. Nylig ble hun og andre arbeidsløse innvandrere oppsøkt av BAMA i Lier på kursstedet på Strømsø.
-Det er litt spesielt at de kommer til oss. Jeg føler meg privilegert, smiler hun.

JOBB PÅ STEDET. Mohaddini har gått arbeidsledig i over to år. Jobbsøking på egen hånd ga ingen resultater.
-Jeg har søkt på alt jeg har kommet over. Renhold, butikk, lager og sykehjem, ramser hun opp.
Idrettslæreren fra Tyrkia fikk ikke engang svar på de mange søknadene hun sendte inn. Men nå øyner hun håp; med hjelp fra kurslæreren får hun mulighet for fast jobb i BAMAs salatproduksjon. Og det etter tre måneder på arbeidsmarkedskurs.
-Endelig, det skal bli godt å komme ut i arbeid igjen. Det skal kurslederen ha æren for, smiler hun.

SILES UT. For selv med oppgangstider i arbeidsmarked, sliter ofte innvandrere og unge med lite arbeidspraksis å få jobb. Det kan Gretha Sletten ved Buskerud NAV bekrefte.
-De blir ofte silt ut før de kommer på intervju. Mangel på erfaring og språk blir et hinder for mange, sier hun
Sletten forteller at personlige egenskaper vekter like mye som realkompetanse. Derfor synes hun jobben kurskonsulentene gjør, er en uvurderlig.
-Vi vil at også innvandrere skal være med på oppgangen. Kurskonsulentene jobber tett med næringslivet for å få til det. Å legge til rette for personlige møter er et av dem, sier hun.

MØTEPLASSER.Steinar Lia er kursleder ved Podium, et av NAVs arbeidsmarkedskurs. Daglig møter han innvandrere som sliter med å få seg arbeid.
-Vi prøver å skaffe dem kontakter. Et møte med arbeidsgiveren bringer dem enda nærmere jobb, sier han.
Lia innrømmer at det ikke alltid er like enkelt. Enkelte arbeidsgivere bruker dårlige norskkunnskaper som unnskyldning, forteller han.
-Noen tar beslutninger ut ifra navn og opprinnelse. Men når de kommer til oss og møter kandidatene får de et helt annet bilde. Det blir noe helt annet enn å se et navn i søknaden, sier kursleder Steinar.
Han kan vise til at godt over halvparten av kursdeltakerne har fått jobb etter endt kurs. Målet er å få enda flere ut i arbeid.
-Med møteplasser og pågående arbeidsgivere burde det ikke være et stort problem, sier han.
Endelig, det skal bli godt å komme ut i arbeid igjen.
Umus Mohaddini