Ingen vet med sikkerhet når rundkjøringen på Strømsø ble anlagt. Men byhistoriker Jo Sellæg mener at rundkjøringen kom i 1938-1939 og var en del av reguleringen i forbindelse med den nye bybrua som ble åpnet i 1936.
Det betyr at rundkjøringen på Strømsø neste år fyller ærverdige 70 år - som trolig den eldste i hele landet.
-Jeg er ikke i tvil om at rundkjøringen er en av de eldste som fins i Norge, sier Jo Sellæg til Drammens Tidende.
-Den ble anlagt like før krigen, men det er litt uvisst når. Jeg sier gjerne på byvandringer i området at den ble ferdig i 38-39.

SIKKER. Olav Harket som har ledet en pensjonistgruppe i veivesenet i forbindelse med vern av veiminner, er helt sikker på at rundkjøringen på Strømsø er en av landets eldste, hvis ikke den aller eldste.
-Vi studerte ikke rundkjøringen da vi gikk igjennom veiminner i Buskerud fordi den ikke var anlagt av veivesenet, men av kommunen, sier Harket.
Han har aldri tenkt tanken på at rundkjøringen kunne bli en del av den nasjonale verneplanen som er laget.

UKJENT. For prosjektleder av "Nye Strømsø torg", Bernt Greni i Drammen kommune, er opplysningen om at rundkjøringen mulig er landets eldste, ny.
-Vi har ikke tenkt oss tanken da vi la planene om det nye torget uten biltrafikk, sier han.
Han er usikker på om rundkjøringen kan være et kulturminne, men vil ta med rundkjøringens alder inn i Strømsøprosjektet.
-Rundkjøringen kan ha vært i planen i forbindelse med den nye bybrua som ble åpnet i 1936. Jeg vet at fontenen "De tre bydeler", kvinneskikkelsene Bragernes, Strømsø og Tangen, var en del av kunstutsmykningen i forbindelse med broåpning i 1936. Krigen utsatte Per Hurums kjente verk på Strømsø, og de ble avduket først i 1952. Skulpturfontenen skal bevares og får sin plass på det nye Strømsø-torget, sier Greni.