Fullmåne er betegnelsen på fasen i månens kretsløp når den befinner seg på den andre siden av jorden i forhold til jorden. Siden som vendes mot jorden ses da fra jorden som en rund skive, fullstendig opplyst av solen.

Folketroen har mange myter om den strålende rundingen på nattehimmelen. Mange oppfatninger er fremdeles levende hos folk. Drammens Tidende har funnet fram til noen fakta.

Elg i fullmåne.

Sammenhengen mellom elg og påkjørsler som Jernbaneverket hadde på ørosbanen, ble foretatt av Hege Gundersen i hennes doktorgrad i 2003.
– Jeg fant en signifikant sammenheng mellom fullmånen og deler av påkjørslene, forteller hun.
– Men andre viktige faktorer var dyp snø og hvor kaldt det er, legger hun til.
– Analysene er foretatt for toget, men det samme vil sannsynligvis gjelde for veier, sier hun.
Funnene førte til at hun delte ut påkjørselstabell til lokførerne.
Dosent ved Høgskolen i Hedmark for Skog- og utmarksfag, Torstein Storaas kjenner til Gundersens funn.
– Jeg tror at når elgen ser, er de mer aktive, og leter etter mat, sier han.
Han tror den kjente togpåkjørselen av ulv på Pukerud i 2003 trolig kan ses i sammenheng med at ulven må ha gått for å spise på et elgkadaver ved toglinjen. Ulven ble påkjørt ved fullmåne.
– Grunnen til at elgen velger å gå langs sporet, er nok at det er lettere å gå der, ulven er ikke glad i å krysse gjerder, sier han.

JAKTLAMPE. Administrasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Helge Jørgensen, kjenner til at jegere benytter seg av fullmånen under jakt. Under jakten er det ikke lov til å benytte seg av kunstig lys, derfor kan månen fungere som en lampe.
– En del hjortejegere bruker lyset til fullmånen når de er på jakt, sier røykenbøringen.
– Men det må være lovlig jakttid, altså om høsten. Og er det snø på bakken, hjelper den med å reflektere lyset fra månen, sier han.

FØDSLER. På fødeavdelingen til Sykehuset Buskerud, kjenner de godt til myten om at flere fødsler skjer rundt fullmåne.
– Men det er ikke noe vi har følelsen av her, sier jordmor, Synnøv Egenæs.
– Det eneste vi lurer litt på er om det er flere vannavganger rundt fullmåne, legger hun til.
Ved forrige fullmåne hadde sykehuset fem fødsler, mens døgnet før og etter, hadde fire.
I 2007 var det 1776 fødsler på sykehuset. Det vil si at det gjennomsnittlig er 4,8 fødsler per døgn dette kalenderåret.
– Dette er helt normale tall, opplyser jordmoren.
Overlege og professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Bjørn Backe, har foretatt et studie i månens innflytelse på fødsler.
– Det er ikke slik at månen "suger" barna ut. Vi fant ingen forskjeller på dette med fødsler og månefase, sier han.
Derimot kjenner han en undersøkelse som viser at det på "populære dager" som helger, julaften og 17. mai er færre fødsler.
– Dette viser at miljøet påvirker. Livsrytmen påvirker biorytmen. Det er ingen himmelske krefter, men vårt hverdagsliv som påvirker, sier han.

MINDRE SØVN. I studien "Sleepless night, the moon is bright", titulert etter en sang av Yoko Ono og John Lennon, fant forskerne effekter fra fullmånen i søvnmønsteret.
31 personer ble fulgt opp og funnene kommer fra sovedagbøker til forsøkspersonene. Litt flere enn halvparten var kvinner i studien.
Tiden man sover varierte med 19 minutter avhengig av månesyklusen. Ved fullmåne var det 8 minutter under normal søvn, mens ved nymåne sov personene 11 minutter over normalt.

PÅVIRKER LIVSPROSESSER. Kjendisastronom Knut Jørgen Røed Ødegaard forteller at fullmånen påvirker på to måter.
– Det påvirker tidevannet, samt lys og dermed psykologien, sier han.
– Vi blir påvirket psykisk, men det har ingen fysisk virkning. Men fullmånen styrer livsprosesser her på jorden. Blant annet kommer flere dyrearter opp fra sjøen og legger egg ved hele det karibiske hav, forteller han.

Tidevann er det hver døgn uavhengig av månefase, men når det er fullmåne blir det springflo.

– Dette kommer av at solen og månen står på linje, ved fullmåne. Da påvirker de sammen. Alle himmellegemer har tyngdekraft, forklarer Røed Ødegaard.
Tyngdekraften fra fullmånen drar i jorden, og vannet dras av månen.
– Men det gjør den ikke i kroppene våre. For kroppene våre er en enhet, sier han.