Gå til sidens hovedinnhold

Prost Øystein Magelssen tok opp Märthas engler i juleprekenen

Artikkelen er over 11 år gammel

Prosten i Drammen brukte juleprekenen til å ta et oppgjør med Märthas engler. Les hele prekenen.

DRAMMEN: Ingen andre dager i året er det så mange på gudstjeneste som på julaften. De rundt 1.000 menneskene som i ettermiddag tar turen til Bragernes kirke, vil høre en kanskje noe utradisjonell preken. Prost Øystein Magelssen vil ta et oppgjør med det han kaller den nyåndelige «engleverdenen» som prinsesse Märtha Louise er talskvinne for.

– Jeg opplever at budskapet om at man gjennom selvutvikling kan finne sin egen skytsengel er det vellykkede menneskets virkelighet, sier han.

Englene er svært sentrale i Juleevangeliet, og de hellige skikkelsene er med i mange julesanger – som sendebud fra Gud.

– Dette står i sterk kontrast til englene prinsessen er talskvinne for. Heldigvis, mener han.

LES OGSÅ: Lier-prost forsvarer englefokus

Finnes det engler i Drammen?

Utgangspunktet er boken «Møt din skytsengel», som prinsessen har skrevet sammen med Elisabeth Samnøy. Boken omtales som en selvutviklingsbok med en åndelig dimensjon.

Prost Magelssen ønsker nå å gi kirken i Drammen en stemme i debatten om prinsessens engleskole og bokutgivelse.

Prosten vil ikke avsløre alle poengene i prekenen, men mener mange nyreligiøse retninger setter mennesket selv i fokus, og at selvtillit og selvrespekt blir fremstilt som veien til håp.

– Mye av dette er positivt, men det mangler et perspektiv. Engler er ikke noe vi selv nærmest kan fremelske, fortsetter han.

Magelssen vil også i sin preken svare på om det finnes engler i Drammen.

LES OGSÅ: Himmelsk hierarki

Mange tradisjonelle gudstjenester

Märthas engler har vært debattert av mange. I ukens Se og Hør står en tidligere elev ved engleskolen fram og forteller at livet på innsiden var som en sekt.

En ringerunde til en del prester i drammensregionen, viser at drammensprost Magelssen er alene om å ta opp et hett debatt-tema i juleprekenen.

– Jeg tar ikke opp noe dagsaktuelt tema. Julaften er det juleevangeliet som er det viktigste, sier sogneprest i Tranby kirke, Berit Basmo Kvidaland.

I sine prekener i dag, vil hun ta utgangspunkt i et hjerte, og både Guds og menneskers kjærlighet.

Sogneprest i Skoger kirke, Bjørn Vidar Lie, skal holde julegudstjeneste både på Konnerud og i Skoger i dag. Han vil ikke røpe altfor mye, men vil bruke både eventyr og bibelfortellinger.

– Det er for å vise at mennesker åpner seg mer gjennom godhet og varme enn når man bruker pekefinger, sier Lie.

Kapellan Trond Sandhaug i Mjøndalen kirke vil bruke kjente julesanger som utgangspunkt. Han mener det leder oss inn i julens budskap på en fin måte.

I Haug kirke i Øvre Eiker blir det også en ganske tradisjonell julepreken, ifølge sogneprest Tor I. Petersen-Øverleir.

LES OGSÅ: Fire av ti støtter prinsesse Märtha Louise

Les hele prekenen ord for ord her:

"Englenes bud, juleevangeliets hemmelighet"

Det siste halvåret har jeg lest mer om engler i avisa enn i Bibelen! Årsaken er selvsagt prinsesse Märta Louise og Elisabeth Samnøys bok ”Møt din skytsengel” - som nok vil være å finne under mangt et juletre i kveld, skal vi tro salgstallene. Men finnes det engler, - i virkeligheten?

Etter englenes renessanse i norsk agurktid sommeren for to år siden, da prinsessen lanserte sin ”engleskole”, og høstens englebok, tenkte jeg dette kunne være en passende dag å reise spørsmålet!

De finnes jo i Bibelen. Der er de Guds sendebud, Guds instrumenter. Bibelen forteller ikke at de kan påkalles eller stimuleres av oss mennesker. Det er ikke opp til mennesket å ”møte sin skytsengel”. Tvert imot! Englene er av de vesener som ”ikke kommer opp i noe menneskets hjerte eller tanke” – men kommer fra Gud, helt uavhengig det intellekt og den indre kraft som den enkelte av oss måtte være utstyrt med.

Engelen bærer bud til Maria om at hun skal bli Jesu mor. Og engelen bærer bud til gjeterne på Betlehemsmarken. Engler omkranser Guds himmelske trone, - serafer og kjeruber, alt som de bibelske forfatterne ser i sine syner, - og som Jostein Gaarder og vi andre i vår fantasi kan finne på å kalle dem: Gabriel, Mikael, Ariel, Efiriel, Evangeliel og Umuriel. Alle bringer de litt himmelsk fønvind inn over våre moderne, kjølige vurderinger, vår ofte litt kjedelige og nøkterne virkelighetsoppfatning. Hvertfall når det er julehelg – om vi våger å åpne litt for det!

Det er ingen grunn til å misstenke prinsessen og hennes medforfatter for ikke å ha edle motiver. Boken er én blant mange stemmer på det alternative livssynsmarkedet som formidler teknikker for selvutvikling med nyreligiøse, åndelige overtoner. Fokus vies det enkelte mennesket selv, som det handlende subjekt, i en vellykket verden av pastell og glanset papir.

Det er ingen bok om Guds kjærlighet og nåde, som oppsøker de misslykkede og nebrutte, reiser opp syndere, og gir nytt mot – uavhengig av våre egne krefter og prestasjoner. Derfor er det ingen bok om Guds engler, slik bibelen forteller om dem – og juleevangeliet vitner om.
Men finnes dé egentlig, i virkeligheten?

Det var en gang en mann og en engel som slo følge. De gikk sammen helt til de kom til et fjell.
Mannen måtte selvsagt gå rundt, men engelen foretrakk å gå rett igjennom. -Ja, ja, sa mannen. Ikke noe å si på det, du er jo mindre håndfast, mindre virkelig enn jeg! Engelen svarte:

-Regndråpen faller gjennom lufta, er den mindre virkelig enn den? Fisken svømmer gjennom vannet, plogen skjærer gjennom snøen, er det fordi de er mindre virkelige? Når jeg kan gå gjennom fjellet og ikke du, da er det ikke fordi jeg er mindre virkelig enn du. Jeg er mer håndfast, mer virkelig.

For å oppdage juleevangeliets hemmelighet - må vi ta høyde for at tilværelsen rommer mer enn du og jeg kan se og fatte, og langt mer enn vi kan oppnå av innsikt og selvforståelse gjennom allverdens selvutviklingsteknikker. Vi snakker lettvint om ”virkeligheten”, men glemmer nok ofte at det vi kaller virkelig kun er en ørliten flik av skaperverkets store sammenheng.

Betlehemsstjernen for eksempel, er et interessant og sjeldent astrologisk fenomen! Forskere har funnet ut at den ”vandrestjernen” Matteus forteller at vismennene observerte, nok var effekten av planetene Saturn og Jupiters kryssende bane i år 4 f.Kr. Jupiter er den største planeten i vårt solsystem, dens masse er 318 ganger større enn jorda. Likevel utgjør den kun 1/80 av det som skal til for å danne en av stjernene vi ser fra jorda! Når jeg leste dette tenkte jeg: - Whao!!

Eller som kirkefedrene uttrykte seg: DEUS SEMPER MAJOR = Gud er alltid større! I en gammel bibelsk salme etter kong David (Ps8) leser vi:

”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?”

Det er juleevangeliet hemmelighet! Det er englenes bud! At Gud krysset grensen. At han forbant det himmelske og det jordiske for å ta seg av den enkelte. At han elsket verden så høyt, at han gav sin sønn den enbårne. Alt som er verdt å leve for, all mening, all virkelig rikdom, og alt vårt håp, har sin grunn i denne hemmelighet: At Gud ble menneske.

Han selv som er Guds eget Ord,
Han kom i kjød og ble vår bror.
Halleluja!

Vi er her ved den egentlige forskjellen på kristen tro og samtlige religioner - fjernt og nært, gamle og nye. Deres nøkkel til frelse er menneskets prestasjoner, mens Bibelen forteller om en frelser som alltid elsker verden først, om en Gud som kommer oss, - ofte trangsynte og perspektivløse mennesker - i møte, og tar seg av oss.

Evert Taube sang om hvordan vår skapte verden kan få et overlys over seg. Marken rundt meg, den skjønne, er englemarken. Den er Guds verk. Det er Guds verden. Når engelen rører ved min tid, får mine tider og min virkelighet nytt lys over seg. Blir virkeligere enn før!

- Vet du? Jeg tenker at juleevangeliets hemmelighet er at vår jord er blitt en englemark! Også den jord som lider, - som i dag krenkes av krig og nød og miljøødeleggelse. Der mennesker vet mer om hva rikdom er, og hva håp betyr. Kanskje er det derfor vi så sjelden synes vi hører englesangen her i verdens rikeste land..? Ikke bare fordi vi døves av vårt selvopptatte trangsyn, men fordi englene har en viktigere jobb å gjøre helt andre steder.

Selvsagt finnes det engler. Noe annet ville vært for dumt!

Ære vere Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.

Kommentarer til denne saken