Nå fins bare noen få eksemplarer igjen av viseboken i Drammen Antikvariat i Nybyen.
- Boken ble laget av min hustru Randi Helgerud og ble vel opprinnelig trykt i 2000 eksemplarer, sier antikvar Jens Haugfos.
I boken blir man kjent med personer, steder og begivenheter i byens historie.
Her finner man alt fra drammenssangen "Hvor Drammenselva iler fram mot fjordens brede fang" til visen om Trikken: Aa væra trik i Drammen en`te greit, fallera...
Mange av tekstene og melodiene vil ikke vil ha gjennomslagskraft mot et nytt århundre. De er i mindretall. En del av dem belyser store begivenheter politisk og sosialt i Drammen, bybranner og arbeideropptøyer, markedsløyer og havneliv.
Mer levedyktige er nok visene om menneskene og deres livskår. Skarp politisk satire fra Sivle eller Gundersen, eller poetisk fra en Hans Aleksander .
I samlingen fins dagens historie og dens røtter, som Parkmusikken/DKO, eller drikkeviser som ville kunne inngå i Humlekorets repertoar.
Visene forteller en historie, om høy og lav i samfunnet, og om ting som har skjedd i byen. For eksempel om da Drammen fikk gassbelysning i 1857, om den store ildebrannen i 1866 og om drammensmarkedene. Visene er et stykke byhistorie, har Randi Helgerud sagt.
BØRRE IVAR LIE
borre.ivar.lie@dt.no