Gå til sidens hovedinnhold

Trekker kritikk i hemmelig avtale

Artikkelen er over 18 år gammel

Rådmann Kjell Tore Finnerud trekker tilbake all kritikk av tidligere sosialleder Terje Bråtner i en hemmelig avtale inngått dem imellom. Bråtner har tidligere blitt utpekt som den store syndebukken i flere saker knyttet opp mot sosialhjelpsutbetalinger i kommunen.

Nå føler Bråtner seg renvasket. Etter to år med gransking, trusler om oppsigelser, megling mellom kontrollutvalg og administrasjonen, flere rapporter som avdekker en angivelig ukultur i Sigdal når det gjelder utbetaling av sosialhjelp, nye rapporter som tolkes, vurderes og leses slik fanden leser Bibelen, granskinger utført av KS og sosialdepartementet kan man fastslå med sikkert: Man har aldri vært lenger unna å få svar på om det virkelig fins en ukultur knyttet opp mot sosialutbetalinger i Sigdal enn akkurat nå.

Sluttstrek

Kommunestyret valgte i forrige uke å sette sluttstrek i denne saken. Den har ridd dem som en mare i to år. 19 representanter stemte for å ta sluttapporten fra kontrollutvalget til orientering. Det skjedde etter at ordføreren hadde fortalt og instruert politikerne om hva de skulle legge i begrepet «ta til etterretning». Det betyr at man er kjent med innholdet, uten at man nødvendigvis kan stille seg bak alt som står der.
Problemet med vedtaket er at Høyre stemte imot. Dermed har det utad dannet seg et bilde av at flertallet i kommunestyret stilte seg 100 prosent bak konklusjonen i rapporten fra kontrollutvalget. Rapporten hudfletter altså administrasjonen for manglende rutiner. Det hevdes at sosialhjelp er utbetalt etter feil kriterier og at en ukultur har ført til at midler i millionklassen er sløst bort. Leder av utvalget, Runolv Stegane, sa i et innlegg i kommunestyret at administrasjonen har vanskjøttet og undergravd tilliten til kommunal og offentlig forvaltning.

Full seier

Tidligere sosialleder Terje Bråtner i Sigdal mener han er renvasket for påstander om at han skjøttet jobben sin på en dårlig måte. De påstandene er blitt fremsatt i flere rapporter fra Kontrollutvalget.
Noen politikere har sådd tvil om sannhetsgehalten i det man har avdekket. Derfor ba altså kommunestyret i fjor, om at Kommunenes Sentralforbund og sosialdepartementet gikk igjennom kontrollrapportene. Nå har KS og Sosialdepartementet talt og Bråtner føler seg renvasket og har sluttet.
I forbindelse med avgangen er det laget en hemmelig avtale der Bråtner og Finnerud order opp på papiret.
Bråtner ønsker ikke å kommentere den hemmeligstemplede sluttavtalen. Der må rådmann Kjell Tore Finnerud krype til korset og beklage at han har refset sosiallederen.
- Jeg vil ikke kommentere denne saken. Men hvis man leser rapporten fra KS og sosialdepartementet, og tar med de forhold jeg tidligere har tatt selvkritikk for, er jeg renvasket for beskyldningene som er fremkommet, sier Terje Bråtner til Drammens Tidende. Han mener denne saken må være et tankekors for hele Sigdal kommune, og viser spesielt til at klientopplysninger i sosialsaker er lekket til pressen. - Det faktum at avisen nå sitter inne med opplysninger om en hemmelig sluttavtale, viser at noen i systemet lekker som en sil, sier Bråtner. Han ønsker nå å legge denne saken bak seg, men erkjenner at det hele har vært en stor personlig belastning.

Totalt uenig

Og mens eks. sosialleder Bråtner nå går rundt og føler seg renvasket, mener kontrollutvalget anført av Runolv Stegane at de har fått fullt medhold i alt det de har påpekt og avdekket. Stegane sier at hvis man leser rapportene og brevene fra KS og sosialdepartementet er det ikke noe i disse som slår bena under det kontrollutvalget har avdekket.
Rådmann Kjell Tore Finnerud i Sigdal vil ikke kommentere saken, utover at han tar kommunestyrets vedtak til etterretning. Det betyr at sosialsakene i Sigdal som er blitt gransket i to år, nå er begravd og avsluttet og der begge parter med stor overbevisning hevder de har vunnet kampen om å bli trodd.

Kommentarer til denne saken