Gå til sidens hovedinnhold

Åskollen ungdomsskole: Underslår opplysninger om elevvekst

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en presentasjon for bystyret den 5. februar 2019 ble tre forslag til plassering av en ungdomsskole i Åskollen-området behandlet. Et av de tre alternativene var fortsatt området tett innpå Åskollen grunnskole som alternativ én. De øvrige to ligger ved Lolland (alternativ 2) og Nedre Knive (alternativ 3).

I et tidligere folkemøte på Åskollen i 2018 ble løsningen med en ungdomsskole tett innpå barneskolen forkastet av forskjellige grunner. Senere ble det så gjennomført en befaring i Lolland-området som for de fleste fremsto som et bedre alternativ under folkemøtet.

Et vesentlig moment som ikke kom tydelig nok frem i folkemøtet, var den ekspansjonen som Åskollen grunnskole kan bli utsatt for ved de utbyggingene som i øyeblikket ligger på planstadiet.

Innebygget i disse planene ligger det en forventning om at det nybygges leiligheter i et antall begrenset oppad til 1.500 i nærområdet, fordelt stort sett på Glassverket og Nedre Knive. Barna fra disse to områdene forventes å begynne på Åskollen grunnskole som i dag allerede har 500 elever fordelt på samtlige klassetrinn.

En kan forvente at denne veksten vil komme gradvis, men i et tidsperspektiv på 10 år kan dette bety at elevtallet ved Åskollen grunnskole vil fordobles til 1.000 elever i grunnskolen. Ingen av de foreliggende planene tar høyde for dette volumet, ei heller hva dette innebærer av grunnskolens krav til utearealer i nærheten av Åskollen grunnskole.

LES OGSÅ: Rådmannen innstiller Åskollen til ny ungdomsskole

Dersom alternativ én velges vil på sikt en ungdomsskole med inntil 500 ungdomselever bli etablert tett innpå en grunnskole som vil vokse til 1.000 elever. Med den angitte befolkningsveksten vil antallet ungdomselever i et begrenset tidsperspektiv vokse til 1.000 ungdomsskoleelever samtidig som antall elever i grunnskolen kan stabilisere seg rundt 1.000 elever.

Dette vil på sikt gi en samlet elevmengde på 2.000 elever på et konsentrert område, godt i overkant av det som kan beregnes som et landsgjennomsnitt for begge skolearter.

LES OGSÅ: Her vil Ap ha ny skole. Advarer mot Lolland-dumpa

Tallene som angis her må ikke oppfattes som absolutte, men angir en størrelsesorden. Samtidig vil svingninger skje i et lengre tidsperspektiv, bestemt både av alderssammensetning i befolkning samt ytterligere utbygging i området.  Vurderinger som dette vil da sikre at feilmarginene i planprosessen blir redusert til et minimum.  

Et annet moment som kom fram på folkemøtet var nettopp hvilke konsekvenser slike store ansamlinger av elever har, og som i økende omfang kan føre til plagsom adferd elever imellom.

LES OGSÅ: Kjemper for å beholde idrettsanlegget på Åskollen

Å underslå opplysninger om veksten i barneskolen i denne planprosessen og konsekvensen av denne også i ungdomsskolen, vil føre til at de besluttende myndigheter vil kunne konkludere med hensyn til lokalisering av ungdomsskole på sviktende grunnlag. Planlegging av en slik menneskelig dynamisk aktivitet skiller seg lite fra annen prosessdynamikk.

Kommentarer til denne saken