Det er ikke vanskelig å synes synd på flyktningene fra Morialeiren på øya Lesvos i Hellas. De lider og kaller på vår medfølelse. Regjeringen har derfor bestemt seg for å hente 50 av dem til Norge og at de utvalgte skal være syriske barnefamilier. Aksjonsgruppa #50erikkenok krever minst 500[i].

Mitt primære standpunkt i denne saken er at asyl- og flyktningpolitikken ikke bør begrunnes med nestekjærlighet og ikke bestemmes av medlidenhet utløst av hvor i verden mediene til enhver tid retter sitt humanitære søkelys.

Les også

Ville vise solidaritet med mennesker på flukt. Da sa kommunen nei

Når det likevel først har gått så galt at politikken har forfalt til å tenke på et tall for hvor mange flyktninger fra Morialeiren Norge bør ta i mot, vil jeg for aksjonistene fra Dråpen i Havet, Redd Barna og Fjell menighet foreslå et alternativ til mottak:

  1. Finn først ut hvor mye en flyktning i gjennomsnitt koster over sitt livsløp. Basert på Brochmann II-utvalget og Statistisk sentralbyrå (SSB) hevder stortingsrepresentant Ove Trellevik[ii] at hver flyktning har en livsløpskostnad på 15 -20 millioner.
  2. Press så på for at dette beløpet gis direkte til flyktningene. For 50 flyktninger kan det bli en milliard og det kan diskuteres om beløpet bør tas fra bistandsbudsjettet på 38,1 milliarder[iii]. Så fordeles den ene milliarden på 500 flyktninger, som gir 2 millioner til hver.

Dette vil hjelpe flyktningene umiddelbart. Og like viktig. Uansett om flyktningene får sine asylsøknader innvilget eller ikke av greske myndigheter, vil flyktningenes bruk av pengene til forbruk og investeringer forhåpentligvis skape positive ringvirkninger i nærområdene til de landene flyktningene kommer fra.

[i] https://www.dt.no/ville-vise-solidaritet-med-mennesker-pa-flukt-da-sa-kommunen-nei/o/5-57-1571392

[ii] https://www.dagbladet.no/kultur/norge-bor-stanse-mottak-av-flyktninger/72632839

[iii] https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/bistandsbudsjettet-2021-vinnere-og-tapeer-ud-norad-2/