Over to år er gått siden bystyret vedtok bygging av Åskollen ungdomsskole istedenfor utbygging av Marienlyst skole. Ikke overraskende har bygging av skolen strukket ut i tid fra de optimistiske beregningene vi fikk høre fra Ap og Frp, som tidligere snakket om ferdigbygget skole i 2023. Som et resultat må vi nå i noen år busse elever fra Åskollen til Galterud for å løse plassutfordringene. Dette er ikke en optimal løsning, men det er heller ingen overraskelse slik enkelte partier har påstått i ettertid.

Denne saken har en lang historie. Da Oppvekst- og utdanningskomiteen i 2018 ble gjort oppmerksomme på at Marienlyst skole var sprengt, og at både lærere og elever etter hvert hadde fått en uholdbar undervisningssituasjon, var det enighet i komiteen om å prioritere en utbygging av Marienlyst. Vi var godt i gang med å finne praktiske løsninger på en utbygging ved Marienlyst da Ap og Frp ombestemte seg, og ikke lenger ville bygge ut skolen. Man gikk bort fra de helhetlige og faglige vurderingene om prioriteringene i skoleutbyggingen. Høyre var tydelige den gang på at fremdriften som ble forespeilet av flertallet var helt urealistisk, noe som nå er svært tydelig. Bussing til Galterud var ment å være en løsning på kort sikt for å avlaste Marienlyst, inntil utvidelsen kom på plass.

Høyre står fortsatt for det vi sa i 2018. Da sa vi at en utbygging av Marienlyst før vi bygget en ny ungdomsskole på Åskollen ville vært den beste fremgangsmåten, både for daværende og fremtidige elever. Dette ville sikret forutsigbarhet og kontinuitet for de elevene og foreldrene som skal ha barn på ungdomsskolen i de kommende årene, og vi ville løst plassutfordringer ved Marienlyst som vi vet vil vedvare i årene fremover. Den saken tapte Høyre og det aksepterer vi. Men det er verdt å minne Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på at situasjonen vi står i nå var varslet lenge før avgjørelsen om ikke å bygge ut Marienlyst falt.

For Høyre er det viktigste fokuset nå å sørge for en så rask som mulig bygging av Åskollen ungdomsskole, samtidig som vi sikrer at alle elever fra Åskollen bydel opplever en trygg og innholdsrik skolehverdag mens vi venter.

Høyre har vært, og er fortsatt, helt tydelige på at den neste nye ungdomsskolen som skal bygges i Drammen skal være på Åskollen. Det er også viktig for oss at bydelen får sin egen ungdomsskole, og Høyre skal være en konstruktiv partner for posisjonen i arbeidet med ny ungdomsskole. Vi har også forståelse for at foreldre og elever på Åskollen kan oppleve det som urettferdig og lite hensiktsmessig at enkelte Åskollen-elever vil få en lengre reisevei til en ny skole. Det kan oppleves skummelt å skulle begynne på en ny skole man ikke kjenner så godt. Her blir skole-hjem samarbeidet svært viktig, og at kommunen og politikere følger opp at elever, foreldre og lærere ved Galterud og Marienlyst opplever at de blir hørt.

Det har vært skrevet mye i Drammens Tidende om voldsutfordringer i drammensskolen, da også på Galterud. Det finnes utfordringer og uheldige hendelser i drammensskolen som vi må ta tak i, og det skal vi gjøre uavhengig av hvilken skole og bydel hver enkelt elev tilhører. Utfordringer med vold er like alvorlige, og skal møtes med like stor innsats, om det gjelder elever fra Fjell, Åskollen, Svelvik, Krokstadelva eller Åssiden.

Derfor har også Høyre tidligere stilt flere spørsmål til ordføreren om kommunens arbeid med voldsepisoder i skolen, og vil fortsette å følge opp dette i kommunestyret. Alle elever i Drammen skal ha en god skolehverdag, uavhengig av hvilken skole de går på.