Det er helt fantastisk å være tilbake på jobb med barn på plass. Latteren fyller barnehagen, og barna og solen skinner om kapp denne uken. Det er godt å være tilbake.

Men. Vi kan ikke bruke barnehagen som sammenligningsgrunnlag for andre sosiale sammenkomster. Anbefalingene om sosial avstand gjelder fortsatt i det ganske land.

Vi må ikke tro at fordi barnehagen er åpen, er alt som normalt. Barnehagen er åpen med en rekke restriksjoner og strenge hygieniske tiltak. Så nei, å sitte tett i tett i store ansamlinger langs elva er ikke greit selv om barnehagene er åpne.

Vi følger Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020. Hvor de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt hyppighet mellom personer

Dette påvirker barnehagehverdagen i stor grad. I tillegg skal vi møte krav om å dele avdelingene inn i grupper på inntil 3 eller 6 barn, med aldershensyn. Dette snur den vante organiseringen på hodet. Vi har jobbet på spreng den siste tiden for å kunne ønske barn tilbake på en forsvarlig måte. Det krever mye av hver enkelt, men vi gjennomfører med glede slik at de yngste i samfunnet får et fullverdig barnehagetilbud og hverdagen sin tilbake.

Og når dette er nevnt må jeg si fra innsiden av barnehagen at det føles trygt for både små og store å være tilbake i barnehagen. Å få være nære barn og gi omsorg i sin gruppe føles riktig og fint. Det føles sikkert også riktig å møte venner til en pils og sitte tett. Men det kan ikke sammenlignes. Om man setter seg inn i jobben barnehagene har gjort den siste uken er det en hån å si at dette er det samme.

Så kan vi ikke være enige om at barnehageåpningen er bra, for barn, foreldre og personal, så sant smitteveilederen følges slik at hygienen er innenfor kravene. Men at folk samler seg i store grupper og skylder på at «barnehagen er jo åpen», er ikke akseptabelt i forhold til anbefalingen om sosiale kontakt.

FHI viser til gode tall for pandemiens utvikling i Norge, la oss fortsette med det.

Den positive utviklingen i bekjempelsen av Covid-19 er et resultat av at man har vært gode på å lytte til råd og anbefalinger så langt.

Så, la oss fortsette å holde avstand, vaske hender og vise hensyn. Slik at barnehagene kan fortsette å være åpne, og vi kan unngå en stengingsperiode på ny. Dette er hele samfunnet tjent med. Jeg anser at vi har et felles samfunnsansvar for at denne positive utviklingen skal fortsette.