Debatten om eierskapsmodellen for Drammens Teater og Union Scene er like gammel som etableringen av den felles organiseringen gjennom Drammen Scener AS.

Når politikere utfordrer denne organisasjonsformen, er styrets prinsipielle reaksjon at dette skal det ikke mene noe om i det offentlige rom. Det er opp til Drammens politikere å vedta rammene for hvordan kommunen får mest og best kultur ut av pengene. Vår rolle er å gi publikum kulturelle opplevelser i henhold til eiers intensjoner innenfor den økonomiske rammen de gir gjennom driftstilskuddet og eierstrategien.

Dette skrev Ap-politiker Eivind Knudsen:

Les også

Drammen Scener er mer opptatt av profitt enn egne ansatte og vårt felles kulturliv

Når debatter oppstår som følge av uenigheter om organisasjonsform, er det altså ikke Drammen Sceners styres oppgave å delta. Det er politikernes arena. Styrets og ledelsens oppgave er å skjøtte driften best mulig og å hegne om selskapet. Det finnes gode prinsipper for arbeidsdelingen mellom eier og utøver.

Derimot hvis det fremkommer uklare tolkninger av selve faktabeskrivelsen og som truer institusjonens omdømme er det styrets oppgave å rette opp i dette.

Styret kjenner seg ikke igjen i påstander om dårlig behandling av egne medarbeidere og at en er mer opptatt av profitt enn Drammens felles kulturliv. Slike påstander er alvorlige, og det er styrets oppgave å sikre at riktig informasjon om et så viktig tema blir formidlet.

Gjennom det krevende koronaåret - som dessverre fortsetter langt inn i 2021 - har vi gjort alt i vår makt for å holde ansatte i arbeid. I løpet av de siste 13 månedene har Drammen Scener vært stengt av myndighetene i nesten 10 måneder, hvorav de ansatte kun har vært permittert helt/delvis i 4 måneder fra 19. mars til 15. juni, samt at en igjen måtte iverksette permitteringer fra 18. mars i år når myndighetene kom med nytt forbud for arrangementer.

Vi har i perioden etter 15. juni laget en plan for vedlikehold og oppdateringer som er ivaretatt av ansatte og dessuten tilrettelagt så godt som mulig for å kunne betjene publikum og arrangører/artister i forhold til avlysninger, flytting av forestillinger og refusjon av billetter.

De ansattes representant i styret og representanter for fagforeningen har alle vært løpende involvert i hvordan Drammen Scener har kunnet manøvrere i krisen. Når en sentral politiker i Drammen påpeker at «Det som kjennetegner fremoverlente bedrifter, er at man benytter kriser til å bygge kompetanse, slik at man står sterkere etter krisa», så tenker vår ledelse: Selvsagt! Faglig fordypning og vedlikehold er det vi har gjennomført siden tidlig høst 2020.

Den kommersielle siden ved Drammen Sceners drift er ikke for å samle profitt, men for å sikre videre drift som kulturtilbud for Drammens befolkning med høy kvalitet og et mangfold av opplevelser – fra tårer til latter.

Vi håper pandemien snart tar slutt og at vi kan sees i Drammens Teater og i Union Scene til høsten – senest.