Det årlige Tillitsbarometeret gir en oversikt over hva nordmenn synes om ulike samfunnsinstitusjoner. Svarene fordeler seg på en skala fra 1 til 10, der 1 er null tillit og 10 er full tillit.

Nesten åtte av ti av de spurte (78 prosent) gir Stortinget en score på mellom 6 og 10. Det er en liten framgang fra i fjor og en klar framgang fra tidligere år.

– Korona-gevinst for regjeringen

Regjeringen ligger noe under – 68 prosent svarer at de har tillit. Også dette er bedre enn ved tidligere undersøkelser.

– Det ser altså ut til at regjeringen fremdeles høster en viss gevinst som «kriseløser», som den man fikk etter nedstengningen av samfunnet i forbindelse med koronakrisen, heter det i barometerets oppsummering.

De politiske partiene sliter imidlertid mer med å få folks tillit. Rundt halvparten av de spurte (52 prosent) har tillit. Det er noe ned fra toppnoteringen i fjor på 54 prosent, men likevel høyere enn i undersøkelser fra tidligere år.

Aller høyest tillit har nordmenn fortsatt til ideelle organisasjoner, som for eksempel Røde Kors, Kreftforeningen og andre. 86 prosent av de spurte oppgir at de har tillit til organisasjonene.

Sosiale medier scorer best hos unge

Jumboplassen på listen går også i år til sosiale medier. Kun 13 prosent svarer at de har tillit til sosiale medier – dog ligger tallet noe høyere for de yngste aldersgruppene. Tradisjonelle medier, som norske aviser, radio og TV, gjør det bedre. Her sier 60 prosent at de har tillit.

Generelt er tendensen høyere tillit blant personer som ofte stemmer i valg, som er med i en eller flere organisasjoner, bor i en større kommune, er ansatt i offentlig sektor og har høy utdanning enn blant andre.

– Det er for øvrig et gjennomgående trekk at velgere som stemmer Frp, fortsatt gir lavere tillitsscore enn øvrige partier for de fleste av institusjonene eller aktørene, heter det i oppsummeringen.

– Dette gjelder spesielt tillit til Stortinget, eget kommunestyre og norske medier, ifølge barometeret.

Viktig for demokratiet

Stortinget får også høyest oppslutning når det gjelder hvor viktig institusjonen er for demokratiet. I alt 93 prosent gir karakteren 6 eller høyere. Dernest kommer regjeringen og kommunestyret i egen kommune med henholdsvis 89 og 85 prosent.

Det er forholdsvis få som mener sosiale medier er viktig for demokratiet (33 prosent). Men også her gir yngre personer klart høyere score enn hva eldre grupper gjør.

Bakgrunnen for Tillitsbarometeret er en landsomfattende undersøkelse blant 1.000 respondenter, gjennomført i juni i år.