I gang i Austadområdet i løpet av få uker

Området der tidligere Stasjonskameratenes Hus lå, er klargjort. I løpet av få uker rykker Veidekke Entreprenør inn med sine anleggsarbeider for å lage jernbanetunnel.