Høyre mener at man ikke lenger skal straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare en mindre mengde. I stedet skal man få hjelp, behandling og oppfølging. Avkriminalisering av bruk og besittelse, innenfor de grensene som foreslås betyr at man slipper straff. Det vil ikke lenger være en kriminell handling som hører inn under strafferetten. Men det er ikke lovlig.

Det er godt faglig grunnlag for å fatte vedtak om avkriminalisering. Det vil ikke løse alle problemer innenfor ruspolitikken. Men det vil redde liv og det vil bidra til at flere får hjelp. Det vil ikke bety fri flyt av narkotika. Narkotika skal som sagt fremdeles være forbudt. Selv om man ikke skal straffes for bruk av en mindre mengde stoff, blir det ikke tillatt.

Å selge narkotika blir like straffbart som tidligere. Det samme blir produksjon og import, også til eget bruk. Oppbevaring av større mengder blir også straffbart. Man kan man bli straffet for å dele stoff med andre.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.

Kommende uke er det Jon Helgheim fra Frp som har ordet.

Mange frykter likevel konsekvensene av at unge slipper straff for små doser til eget bruk. De er redde for at flere da vil prøve narkotika og få rusproblemer. Noen mener politiet ikke vil få noen virkemidler.

Politiet skal fortsatt avdekke bruk og besittelse av narkotika. Små og store funn vil fortsatt bli beslaglagt. Politiet får adgang til å undersøke klær, håndbagasje og biler for å lete etter stoff. Politiets gjeldende hjemler for ransaking er klargjort av Riksadvokaten.

Blir man «tatt» for å bruke narkotika, vil man av politiet bli pålagt å møte opp på et møte i kommunen. En ny rådgivende enhet for narkotikasaker innkaller til time. Mindreårige vil bli innkalt sammen med foreldre eller foresatte.

På møtet vil man få høre at narkotika fortsatt er ulovlig og få informasjon om bruk kan føre til. Ønsker man det, kan behovet for hjelp bli kartlagt. Dukker man ikke opp, får man en «bot»: et gebyr på ca. 2.400 kroner. Folk med alvorlige rusproblemer slipper det siste.

Mer fra Kristin Ørmen Johnsen:

Les også

Folk som engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap

Arbeiderpartiet har sagt nei til dette opplegget. Partiet var riktignok delt på landsmøte. Noen sa tydelig ifra «Rusreformen må handle om å sikre hjelp, ikke straff, for alle rusbrukere. For sosialdemokrater er likhet for loven helt grunnleggende,» sier Kamzy Gunaratnam til avisen Vårt Oslo.

Hun mener regjeringens foreslåtte rusreform skylder mye til Ap-nestoren Thorvald Stoltenberg. Han drev årelangt rettighetsarbeid for rusbrukere og satte ned Stoltenberg utvalget i 2010. Jeg er overasket og skuffet over at Arbeiderpartiet sviktet her.

Det er i alle fall bred politisk enighet om at man ikke skal straffe tunge misbrukere, men gi dem hjelp.

Den ruspolitikken vi har ført til nå må fornyes for den har ikke virket. Unge mennesker rekrutteres inn i kriminelle miljøer og fanges ikke opp. Vi må møte mennesker på en annen måte enn før. Høyre vil gå fra straff til helsehjelp. Dette er drevet frem fagfolk og ikke minst av brukerorganisasjoner på rusfeltet. De vet hva de snakker om.

Regjeringen er allerede i gang med å styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykisk helse. De har lagt frem en strategi mot overdosedødsfall, og pakkeforløpene for rusbehandling ble innført 1. januar 2019. Dette er basert på malen av pakkeforløpet for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusning til behandling. Reformen ligger til behandling i Stortinget, og Høyre håper at Arbeiderpartiet ikke lukker døren helt.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk

Les også

Kommuner må få gripe inn med loven i hånd mot aktiviteter som hemmer integreringen

Les også

Når noen spør «Åssen går ´e?» - følg nøye med på svaret

Les også

Alle burde ha rett til å smile med stolthet og selvtillit – uansett lommebok