Det kunngjorde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

– Dette er ikke en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal ha eksamen i norsk skole i det videre. Men eksamen utgjør omtrent 20 prosent av sluttvurderingen på elevenes vitnemål, og jeg mener at en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Dermed følger regjeringen anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet.

Det er, som i 2020 og 2021, gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Ikke slapp av

Brenna kom med en tydelig melding til elevene om at dette ikke er en anledning til å ta det med ro og la være å jobbe med skolearbeid.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen fram til ferien, sier hun.

Hun redegjorde for at Kunnskapsdepartementet også har vurdert ulike mellomløsninger, men at disse heller ikke ville gi en rettferdig ordning som tok hensyn til at elever på forskjellige steder i landet har hatt ulik læringssituasjon de siste to årene.

Ro og forutsigbarhet

– Vi ønsker å gi lærerne tid, ro og mulighet til å gi opplæring etter intensjonene i læreplanen. Ha pusterom til å snakke med elevene, utfordre og la elevene samarbeide med hverandre. Vi har tillit til at dere kjenner elevene best og vet hva de trenger nå, avslutter Brenna.

Opptak til høyere utdanning vil foregå som normalt, på samme måte som i fjor og året i forveien.

Forslaget fra regjeringen skal ut på høring. Brenna sier det alltid er bra å få høre innvendinger, men at regjeringen har lagt fram løsningen de mener er den beste.