Forrige uke tikket følgende melding inn fra en ansatt i drammensskolen via Messenger:

«Hei, Lise. Jeg lurer på hvordan det går med saken om «skroting» av lærere. Jeg vet at Ap lovet å se på saken og gjøre noe med den. Hvor langt er saken kommet?»

Som stortingsrepresentanter får vi mange henvendelser, ofte fra lokale velgere. Dette spørsmålet var det lett å svare på. Solberg-regjeringens såkalte «skroting» eller «avskilting» av erfarne og dyktige lærere vil bli stoppet av Støres regjering.

I en situasjon der norsk skole mangler kvalifiserte lærere, er det meningsløst å frata 33.000 erfarne lærere den undervisningskompetansen de har opparbeidet seg gjennom utdanning og mange års erfaring. Alle, inklusive lærernes egne organisasjoner, er enige om at det er riktig å styrke lærerutdanningene framover, men nye krav til utdanningene kan ikke gis med tilbakevirkende kraft.

Lise Christoffersen

Fra Drammen.

Født i 1955.

Representerer Arbeiderpartiet.

Innvalgt på Stortinget i 2005.

Sitter i Finanskomiteen og er nestleder i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling m.m.

Det er en kraftig nedvurdering av dagens lærere, som Arbeiderpartiet ikke vil være med på. Enda mer meningsløs blir en slik «avskilting» når det skjer samtidig som behovet for lærere øker. Mange lærere skal ut i videreutdanning. En minstenorm for lærertetthet skal iverksettes. Store kull av lærere nærmer seg pensjonsalder. Vi trenger alle de dyktige lærerne vi har.

Før valget i fjor var Arbeiderpartiet tydelige på hva det var viktigst å komme i gang med i de første 100 dagene i regjering. Å stanse Solberg-regjeringens meningsløse «avskilting» av erfarne lærere i matte, engelsk og norsk, bare fordi de er utdannet før 2014, var én av de viktigste sakene. Arbeidet er nå i gang, i tråd med 100-dagersplanen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har varslet at hun sender sak om opphevelse av «avskilting» av lærere på høring denne våren. Stortinget vil behandle saken i god tid før 2025, da høyreregjeringens plan om «avskilting» skulle tre i kraft.

En god, offentlig, felles skole for alle barn, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. Det handler om alle barns like verdi. Fellesskolen er det viktigste virkemiddelet for å sikre alle barn like muligheter til å utvikle egne evner og anlegg. Da er det også viktig at barna møter dyktige, kompetente lærere med tid nok til å være lærer. Da er det viktig at vi hele tiden jobber for en styrking av skolen.

Under forrige rødgrønne regjering vedtok vi derfor nye krav til kompetanse for framtidige lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk. Det var det bred politisk enighet om. Det fikk støtte fra lærernes organisasjoner. Det springende punktet nå er imidlertid den lovendringen som regjeringen Solberg fremmet i 2015, om at kompetansekravet skal gis tilbakevirkende kraft og omfatte lærere som allerede er fast ansatt i skolen. Det innebærer ikke en styrking, men en svekkelse av skolen.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

«Avskiltingen» av lærere har vært forsøkt stanset før, blant annet i 2018, da det fortsatt var borgerlig flertall i Stortinget. Den daværende opposisjonen fremmet flere forslag om dette. Den dagen Stortinget behandlet forslagene, møtte fagforeningene opp og ga Stortinget klar beskjed: «Stopp avskiltingen!»

Kravet ble fulgt av 40.000 underskrifter fra medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon. Det hjalp ikke. Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble nedstemt. Men nå har våre partier flertall i Stortinget. «Avskiltingen» av lærere skal stanses.

I Hurdalsplattformen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet også forpliktet seg til å erstatte inntakskravet om minst fire som karakter i matematikk, med mer treffsikre opptakskrav til lærerutdanningen. Det er fullt mulig å bli en god lærer i norsk eller engelsk, selv om man ikke har greid en firer i matte.

Men – vi har ikke tenkt å stoppe med det. Vi vil ansette, rekruttere og utdanne flere kvalifiserte lærere. Vi skal ha fullt trykk på kompetanseheving i skolen, også for dem som i dag er ukvalifiserte. Omfanget av kartlegginger, målinger, rapportering og dokumentasjonskrav på nasjonalt og lokalt nivå må reduseres. Lærerne må tid å være lærere.

Det første som må skje er imidlertid å skrote «avskiltingen» av dyktige lærere. Vi trenger hver eneste én.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Derfor bør vi bry oss om domstolsreformen

Les også

Brukere av Nav må få en tryggere hverdag med tettere oppfølging

Les også

Mangelen på helsesykepleiere vil prege unge og unge voksne i årene som kommer

Les også

Sosialistenes systemtankegang vinner. Pasientene taper

Les også

Pensjon fra første krone skal heretter gjelde for alle