Det lå en liten badstue på elven ganske stille.
Det synes folk på Byggesak var rett og slett for ille.

De rev seg i sitt hår og sa: Hva er det som er galt?
Her er det no’ som mangler, som ingen har fortalt!

For selv om lørja fløt der, langt ut på tredje året,
så følte de seg vonbrotne, skuffede og såret.

For snakker vi om boligbygg, en robåt eller brygge?
Og er den reist til nyttig bruk eller kun til hygge?

dro de hjem til Rådhuset, sånn passe grom i hu.
Jeg så det i avisen og tenkte: «Grøss og gru!»

Hva er det neste som vil skje, de har jo travle dager,
med mange vedtak ventende og enda flere klager.

«Men lov er lov og alle må forholde seg til denne!
En fullgod søknad trenger vi, ja enda mer kan hende.»

nå må blide Vanneboen samle dokumenter,
og sende dem så fort som fan til Drammens mottakssenter.

Her kreves både støyrapport og digital markering,
og grunnboring med spunteplan og plenty med parkering.

Det nytter ikke pukke på at badstu er en ting
som fortøyes i en bryggekant med halvstikk i en ring.

- En velment tanke slår meg, her jeg sitter trygt i stua:
- Husk å varsle Nøkken, Arve, - og Trollet under brua!!