Drammensmarkas venner har som et av sine hovedformål å bevare Drammensmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. Tap av natur er både en av Drammens, Norges og verdens store utfordringer.

I Norge er det varierende kjøreforhold i vinterhalvåret, og de fleste klarer å ta hensyn til dette. Veien opp til Landfalltjern er bratt, men dette er ikke et stort nok problem til å forsvare en ny vei. Det er heller ikke sånn det fungerer ved alle de andre innfallsportene til marka, for eksempel opp til Eiksetra, Nerdammen, Solbergvann eller Ulevann. Det kan være utfordrende der også ved spesielle værforhold, men man lager ikke en ny vei for det.

Derfor går vi sterkt i mot en veiomlegging slik den er skissert.

  1. Veiomleggingen vil berøre et av de mest viltrike områdene rundt Buståsen-Landfalltjern, og blant annet har Drammen kommune hatt en fôringsautomat for elg stående her i årevis.
  2. Det er flere populære stier for både syklister og fotvandrere som ligger i foreslått trasé, og som vil bli borte med ny trasé. En ny vei vil også komme veldig nærme lysløypa opp Blåsteinsbakkene og lage støy for folk som går på tur der. I dag hører de ikke noe til Landfalltjernveien, men det vil de gjøre ved en omlegging. Urørt natur vil nok en gang gå tapt, og ny trasé vil kreve ekstra kostnader ved at den opprinnelige veien blir restaurert tilbake til ”vanlig” natur.
  3. Det virker som dette tiltaket har et dårlig kost/nytte-forhold, og er sløsing med knappe offentlige midler. Vi mener derfor planene om å lage en ny trasé til Landfalltjern skulle vært stoppet lenge før en politisk behandling. Hva kunne ikke friluftslivet brukt såpass mange millioner til?
  4. En ny vei som foreslått hjelper ikke noe på de to første bratte bakkene. De vil være som i dag likevel. Drammensmarkas venner foreslår heller en forsiktig utvidelse av veien i svingen ved det øverste pumpehuset slik at det ville vært mulig å passere biler som eventuelt sto fast.

Dette er en uttalelse fra Drammensmarkas venner ang. saksnummer 21/34825, ny trasé til øvre del av Landfalltjernveien

LES OGSÅ: