I overensstemmelse med Norges Ishockeyforbund har ishockeyklubben i Drammen nå blitt enig om at vi skal løfte ishallsaken opp på et høyere nivå. Dette innebærer at det er forbundet som fra nå av styrer fremdriften mot idrettsråd, politikere og Drammen kommune. Dette er alle i drammensidretten tjent med. Spesielt isidrettene.

I mitt innlegg som ble publisert på dt.no 2. mars skrev jeg om grove overtramp fra bandymiljøet i ishallsaken. Det er viktig for meg å understreke at det kun er noen få dette var rettet mot. Hele bandymiljøet skal ikke ha dette på seg.

Jeg skrev en mail til idrettsrådet 29. august 2019. Da var jeg svært opprørt etter to telefonsamtaler fra sentrale folk i bandymiljøet. De ville ha meg til å bryte samarbeidet med idrettsrådet i denne saken. Etter min mening ville det å bryte med idrettsrådet være er en katastrofe for all anleggsbygging.

Bandyens svar til Tom-Arne Winnæss:

Les også

Bandyen driver ikke skittent spill. Vi inviterer ishockeymiljøet til et samarbeid om ishall

For meg var henvendelser jeg fikk i 2019 og senere i 2021 ikke på noen måte invitasjoner til å samarbeide i vår interesse.

Slik ser jeg fakta i denne saken:

  • Verken N. Eiker eller Svelvik har spilt inn en storhall/kombihall tidligere i sine daværende kommuner. Bystyret i Drammen har derimot vedtatt at Drammen kommune skal finne en egnet tomt for en liten treningshall for de isidrettene som ikke har fasiliteter.
  • Svelvik har bygget sin egen kunstis for allmenn bruk.
  • I gamle Drammen kommune har en liten treningshall for dem som mangler treningsfasiliteter på is stått på en liste som nummer fire fra mange år tilbake. Kommunen ønsket at idrettsrådet laget listen for anleggsprioriteringer. Etter hvert som de tre over på listen ble realisert, rykket vi (alle som ikke går lengdeløp eller spiller bandy) opp som nummer én, men til tross for dette ble Konnerud kunstis bygget med flere millioner kroner i investering. Etter det ble Øren kunstis bygget med flere millioner kroner i investering, begge anlegg med et ukjent antall millioner i driftskostnader. Helt korrekte kan hentes ut av kommunerevisjonen. Altså til sammen cirka 10.000 kvadratmeter til bandy, mens de andre isidrettene trenger 1.800 kvadratmeter i en liten treningshall.
  • Isforliket, den originale avtalen mellom alle isidrettene i gamle Drammen kommune har ingen brutt. Avtalen er nær 20 år gammel.
  • Samarbeid skal gå begge veier, og handler om å ta og gi. Hittil har ishockeyen og de andre isidrettene som mangler treningsarealer (kunstløp, short-track, bedriftsidrett, handikapidrett og ishockey) bare gitt i 20 år. Vi har også underveis fått spissfindige kommentarer og hånlatter.
  • Isidrettene som er omtalt over kan ikke blindt gå inn i et samarbeid uten at idrettsrådet går sterkt inn i saken og får fremmet dette politisk.
  • En liten ishall kan driftes rimelig og koster en brøkdel av en kombihall.
  • Vi kommer ikke til å bryte med Drammen idrettsråd, som har en undertegnet avtale med Drammen kommune. Når de innkaller til møte vil vi stille opp å fremme våre synspunkter for alle, ikke bare for ishockey.

Det er viktig at disse punktene ligger til grunn. Vi lar oss ikke plukke på nesa, men har vært og kommer til å være samarbeidsvillig der det er fornuftig.