Bandygruppene i Drammen anklages av Tom-Arne Winnæss for å gjøre grove ovetramp mot ishockey. Bandygruppene har foreslått å bygge en kombinasjonshall med både bandyflate og ishockeyrink under samme tak. Dette er en invitasjon til samarbeid – ikke et overtramp.

Det er beklagelig at ishockey ikke har klart å realisere sine planer om hall de siste 30 årene. Det er sikkert sammensatte grunner for at det har vært vanskelig å realisere anlegget. Dette er ikke bandygruppene skyld. For å realisere kostbare anleggsplaner er det ofte lurt å lete etter samarbeidspartnere. For ishockeys del kan det kanskje være en ide å lete etter samarbeidspartnere innenfor andre skøyteidretter. Som bandy.

Initiativet om å bygge kombinert bandyhall og ishockeyhall er ingen kampanje mot ishockey. Tvert i mot. Bandygruppene har invitert Drammen ishockeyklubb, ved Winnæss, til et samarbeid om kombihall. Vi tok kontakt da bandygruppene startet samarbeidet sommeren 2019. Deretter tok vi kontakt nå i februar 2021 etter at bandygruppene hadde et konstruktivt møte med Drammen idrettsråd og Norges bandyforbund. Winnæss ga begge ganger tydelig uttrykk for at han ikke ønsker å bli med i et samarbeid om kombihall med både bandy- og ishockeyflate. Han vil ha egen hall til ishockey.

Hvis ishockeymiljøet ønsker en ishockeyhall så er de fremdeles velkomne til et samarbeid med bandygruppene. Vi ønsker en hall til våre 1.000 utøvere og vi inviterer gjerne inn både ishockey og andre isidretter i tillegg. Fordi vi er opptatt av samarbeid og samspill.

Men vi ber om en mer konstruktiv dialog. Vi driver ikke med skittent spill som Winnæs påstår. Vi begår ikke overtramp. Vi spiller med åpne kort og inviterer til samarbeid. Bandygruppene i Drammen ønsker seg en hall. Det har de gjort lenge. Vi mener at en kombinert bandy- og ishockeyhall vil gi en vinn-vinnsituasjon for idrettene våre. Den vil gi god utnyttelse av kommunale investeringsmidler, god driftsøkonomi med felles fasiliteter og maskiner og forhåpentligvis også fint samarbeid mellom idrettene.

Vi minner til slutt om at det 30 år gamle isforliket er en avtale som ble inngått i gamle Drammen kommune. Hverken Nedre Eiker eller Svelvik har signert på denne avtalen. Det er nå en ny kommune, et nytt idrettsråd og snart en ny idrettsplan.

Er det på tide å vende blikket framover og lage nye planer for en ny kommune som ivaretar både bandy og ishockey?