Bane Nor har løftet frem Sundland som sted for parkering av tog. Det vitner om dårlig hukommelse og liten evne til å se byutvikling i et langsiktig perspektiv.

Da Jernbaneverket trengte Drammens velvilje for å få forlenget tiden for hensetting og parkering av tog på Skamarken, ved busstasjonen på Strømsø, bestemte vi i Drammen at tidspunktet var inne for å ta den store diskusjonen.

Drammen kommune, NSB, Jernbaneverket og Rom Eiendom undertegnet en avtale 1. februar 2012 (bildet) etter et godt arbeid fra alle parter. Det var en avtale som omfattet fremtidig bruk av 600 mål jernbanearealer i Drammen. Om lag 170 mål ble øremerket jernbaneutvikling, mens hele 430 mål ble frigjort til byutvikling.

De ulike statlige jernbaneselskapene har over tid vært krevende, men konstruktive samarbeidspartnere til Drammen kommune i mange store prosjekter og i tunge spørsmål. En investering på ti milliarder kroner i jernbaneutvikling i by som gjennomføres i disse dager, ble eksempelvis enstemmig vedtatt i bystyret. Når en ser på hvordan jernbaneprosjekter blir mottatt i innlandet samt vest og øst for Oslofjorden, må samarbeidet med Drammen i mange år vært helt spesielt og positivt.

Nå må ikke Bane Nor rive ned det forholdet de har bygget opp gjennom år med Drammen kommune.

Drammen er heldig som har store transformasjonsområder i elvedalen. De seks største områdene representerer 1450 mål. Sundland er det nest største med hele 300 mål. Områdene gir byen i mange tiår tilvekst av bolig- og næringsarealer, som vil være solide bidrag til en byutvikling med kvalitet i byen Drammen. Store områder vil transformeres og fornyes.

For meg fremstår parkeringsplass for tog på Sundland som like kortsiktig som godsterminal i Nybyen eller flateparkering av biler på stasjonen. Det har rett og slett lite med fremtiden å gjøre. Drammen har tidligere uttalt at det eneste stedet for parkering av tog, innenfor de gamle kommunegrensene, er i et fjellanlegg i Strømsøåsen. Sundland er for Dammen et verdifullt areale for flere bosatte og sysselsatte, med kort vei til Drammen og Gulskogen stasjon. Det kan ikke brukes til tog som ikke er i bruk.

Den siste tids avsporing på Sundland må Bane Nor snarest ordne opp i. Bane Nor må være et selskap som holder avtaler. Det skal bli spennende å se hvor lang tid det vil ta, før de er tilbake på rett spor.

Om nødvendig må de folkevalgte i Drammen hjelpe til.

PS! Dette innlegget ble først publisert på Tore Opdal Hansens blogg, og publiseres på DT Meninger med hans tillatelse.

Les også: