Det er mange ting som opptar og bekymrer oss for tiden. Krig i vår nærhet, høye priser på mat og strøm og korrupte fotballmesterskap. Klimatoppmøte i Egypt er avsluttet. Forhandlingene og fremskrittene går sakte.

Vi her i Drammen må heller ikke glemme at vi lever av denne jordkloden og er en del av miljøet. Vårt klima må ikke bli sykere enn det er.

Derfor arrangerer en bred koalisjon av organisasjoner klimafestival også i 2023.

Klimafestivalen §112 i Drammen går arrangeres 12–29. januar 2023. Med et ufrivillig avbrekk på grunn av koronaen har festivalen vært arrangert hvert år siden 2015. Representert i komiteen er Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, KFUK-KFUM, Forandringshuset og Den norske kirke.

Enkeltpersoner og foreninger har alt meldt inn arrangement til festivalkomiteen. Det blir bl.a. barneteater, bruktmarked og byttefester, klimagudstjenester og komposteringskurs, foredrag og fikseverksted.

Vurderer du eller din forening å bidra med et arrangement? Ta kontakt.

Mottoet for Klimafestivalen §112 er som før: Bærekraftig liv i Drammen.

Ps. (Klimafestivalen kan kontaktes på kf565kirken.no eller 48603860.