Gå til sidens hovedinnhold

Barna er uskyldige, men blir de usynlige straffede

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Jeg savner mamma hele tiden, og når vi ser hverandre på «Skype», så vet jeg ikke alltid hva jeg skal si til henne. Da føler jeg meg dårlig etterpå.» Chat-melding fra jente, 12 år.

I Norge har 6.000 – .9000 barn en mamma eller pappa som gjennomfører straff i fengsel eller friomsorg. Mange holder det hemmelig. Noen lyver om hvor forelderen er. De fleste skammer seg, og går alene med vanskelige tanker. Barna er uskyldige, men straffen rammer også dem – barna blir de usynlig straffede.

I juni måned er Kirkens Bymisjon med på å markere «de usynlige straffede», sammen med en rekke ideelle organisasjoner i hele Europa.

De usynlige straffede - barna. De har ikke gjort noe galt, men straffes likevel. Barna mister daglig kontakt med forelderen sin, som for de fleste barn, er en av de aller nærmeste i livet. Siden pandemien brøt ut, har denne straffen for mange barn blitt enda verre. De fleste fengsler har i lengre perioder vært stengt for besøkende og mange barn har ikke fått besøke forelderen sin på veldig lang tid. I tillegg til savn og lengsel etter forelderen, kan barna også oppleve stigma og skam knyttet til foreldrenes fengsling.

«Jeg sier at pappa jobber i utlandet. Da slipper jeg å fortelle vennene mine at pappa egentlig er i fengsel.» Gutt, 11 år.

Kampanjen «Not my crime – still my sentence», i regi av det europeiske nettverket «COPE – Children of Prisoners Europe», handler om bevisstgjøring og bedring av situasjonen for barn og unge som har foreldre i straffegjennomføring.

Barna og ungdommene kalles ofte for «usynlige», fordi de får veldig lite oppmerksomhet.

Hvem er alle barna og ungdommene som har en mamma eller pappa i fengsel?Det vet vi dessverre altfor lite om, det fins ingen statistikk – tallene er kun anslag, og det er sannsynligvis mørketall.

Det er ikke noe lovpålagt system i Norge som fanger opp hvor mange barn som har en forelder i fengsel. Det er anslått at det årlig kan være mellom 6.000 og 9.000 barn som opplever å ha en forelder i straffegjennomføring.

Hånd i hånd med skammen og tabuet knyttet til foreldrenes fengsling, kommer ofte hemmeligholdelse og et ønske om å holde situasjonen skjult for omverdenen. Derfor kan det være vanskelig for lærere, andre elever, helsesykepleiere og barnehagepersonell å få informasjon om at et barn de daglig er i kontakt med, har en mamma eller pappa i fengsel. Ofte har barnet fått beskjed om å ikke fortelle dette til noen, og det kan oppleves veldig ensomt.

Mange barn vi har snakket med, sier at de trodde at de var de eneste som hadde det sånn.

Selv om en mor eller far har gjort noe de ikke burde, så kan de være gode foreldre og dypt savnet av barna. Barna bekymrer seg ofte for hvordan forelderen har det i fengsel. De kan oppleve sorg og savn – og noen ganger sinne og skyldfølelse for den situasjonen familien er i. For barna kan det være vanskelig å konsentrere seg på skolen, de kan ha søvnproblemer og streve med fysiske plager som følge av stress og ha aggresjonsvansker.

Andre barn kan oppleve lettelse når en forelder fengsles, og vår erfaring er at disse barna har et vel så stort behov for å snakke med noen om sine tanker og følelser.

«Jeg ble nesten glad da mamma fortalte at pappa var i fengsel. For nå vet jeg at noen passer på at pappa ikke gjør dumme ting lenger.» Gutt, 8 år.

En viktig del av jobben vår er å spre informasjon om barn som har foreldre i fengsel til vårt nærmiljø. «Innsattes Barn» holder til i Oslo og «FRI barn og familie» holder til i Drammen, Hønefoss, Tønsberg og er nyoppstartet i Grenland og Arendal.

Vi er tilgjengelige for spørsmål fra alle voksne som er i kontakt med barn som har et familiemedlem i fengsel. Kirkens Bymisjon kan følge opp barna og foreldrene med støttesamtaler eller foreldreveiledning.

Vi deler også informasjon nasjonalt, særlig gjennom nettsidene til Kirkens Bymisjon Oslo, Drammen og Tønsberg. Der kan man også lese om tilbud og andre tjenester vi tilbyr til familier i målgruppen. For eksempel besøk i fengsel, familieaktiviteter, foreldreveiledning og chattetjenesten; ifengsel.no.

Alle tilbudene er gratis lavterskeltilbud og man trenger ingen henvisninger for å benytte seg av disse.

Foreldres handlinger er aldri barnas skyld, og vi har et stort håp om at denne gruppen barn skal slippe å bære den byrden det er å holde hemmelig hvor foreldre befinner seg eller hvilken situasjon familien er i. Det viktigste budskapet vi som arbeider med barna og deres familier har er at det er hjelp å få. Det finnes mange gode tilbud til både barna og foreldrene.

La oss sammen synliggjøre de usynlige straffede – de som rammes så hardt av noe de selv ikke er skyld i. «Not my crime – still my sentence.»


Teksten er skrevet i samarbeid med andre ansatte i Kirkens Bymisjon.


Les også

Vil bygge Norges største fengsel i Drammen: – Midt i blinken

Les også

Drammen fengsel kan havne i andre fengsel

Les også

Slik blir det nye tinghuset

Kommentarer til denne saken