For hver dag som går med Høyre-regjering øker forskjellene i landet vårt. Nå er det tid for rettferdighet i Norge.

Vi lever i et samfunn hvor ressursene er fordelt ujevnt, og hvor noen har mye større makt enn andre. Samtidig som store deler av verden ikke får sine grunnleggende behov dekket, er det noen få som har enorme formuer.

Også i Norge er det store forskjeller. Regjeringen gir skattekutt til de aller rikeste, samtidig som antall barn som vokser opp i familier med lav inntekt øker. Altfor mange har ikke råd til å skaffe seg et sted å bo.

Dette er et resultat av åtte år med høyresidens usosiale politikk. Erna Solbergs regjering har delt ut svære skattekutt til milliardærene. Regningen har hun sendt til de som har aller minst i det norske samfunnet. Barn har mistet brillestøtte, kronikere har fått økte egenandeler, uføre har mistet forsørgertillegg og de har kuttet i arbeidsavklaringspengene. Summen av dette har ført til økte sosialhjelpsutbetalinger i Drammen.

Høyre-politikken deres har ført til mer ulikhet i samfunnet vårt. De rikeste drar ifra økonomisk, mens vanlige folk har stått på stedet hvil, mens det har blitt stadig flere fattige. Tall fra SSB viser at barnefamilier med dårlig råd har fått svekket kjøpekraft de siste årene. I 2019 var 115.000 barn en del av en familie med lavinntekt.

Denne negative samfunnsutviklingen ønsker SV å snu. Vi har en plan for det, en plan for at folk skal ha en jobb å gå til, for ny velferd og for at de som har best råd også skal bidra mest. Vi skal rydde opp etter de smålige kuttene til regjeringen. Da må vi ha en offensiv fordelingspolitikk som er til fordel for vanlige folk og de som har minst. Barna skal få brillestøtten tilbake, kuttene mot uføre og folk på arbeidsavklaringspenger skal gjøres om, og barnetrygd og minstepensjon skal opp. Barnehageprisene må ned, og vi skal bygge ny velferd for fremtiden. Norge trenger store velferdsreformer som gratis SFO og anstendig tannhelse for alle.

Folk skal ha et trygt og skikkelig arbeid å gå til, og vi må fordele godene rettferdig. De som har mye, skal skatte mer og de som har lite skal skatte mindre. Det er både enkelt og rettferdig og gjør at vi har råd til felles velferd og viktige klimatiltak. Forskjellene i makt og rikdom skal ned, for nå er det tid for rettferdighet i Norge. Det er tid for en ny regjering.

LES OGSÅ: