De siste 20 åra har kommersielle barnehagekjeder vokst seg store. Dermed har milliarder av skattekroner, som kunne gått til barnas beste, havnet i lommene på velferdsprofitører. På tross av at et massivt flertall i befolkningen vil begrense eller forby velferdsprofitt, har ingen regjering stått for dette. Nå må et nytt stortingsflertall sikre flertallsviljen, det er Rødt den fremste forkjemperen for.

Jeg kan begynne med å betrygge både Sandra Bruflot og Mathilde Tybring-Gjedde, Rødt går til valg på å ha et mangfold av barnehager, vi vil ivareta både de kommunale og de ideelle private. Det vi er krystallklare på er at det er de kommersielle barnehagene vi ønsker ut av velferden. Grunnen til det er enkel. For de kommersielle aktørene er barnehage butikk.

Høyre tviholder på å omtale private barnehager under ett, selv om vi vet at det er et stort skille her; mellom de kommersielle og de ideelle aktørene.

Kommersielle barnehagekjeder tar ut millioner i utbytte hvert eneste år, i tillegg til å hente ut superprofitt gjennom salg og andre former for transaksjoner. Norlandia-eierne fikk for eksempel 2,7 milliarder kroner da de solgte over 100 norske barnehager og tomter til et australsk hedgefond.

Barnehagedrift er lønnsomt for de store kommersielle kjedene. Det har også Anne Lindbo fra Private barnehagers landsforbund, hvor eierinteressene i de kommersielle barnehagene er organisert, også sagt tidligere i år: «Selvsagt må private barnehager, som andre virksomheter, gå med overskudd og eierne må kunne ha en viss fortjeneste».

Nylig kom det en rapport fra det regjeringsnedsatte barnehageutvalget som har sett på finansieringen av private barnehager. Utvalget ble ledet av Knut Storberget, som i forbindelse med rapporten sa: «Når inntjeninga i førti prosent av de private barnehagene er så stor at det kan kalles superprofitt, da bør alle som er interessert i fornuftig bruk av offentlige midler reagere». Det har han helt rett i, og her har skiftende regjeringer en rekke unnlatelsessynder.

I dag er mangfoldet av barnehager truet. For at vi skal bevare mangfoldet i barnehagesektoren og bli kvitt profitørene, må vi nå sette en stopper for de kommersielle.

Det som er realiteten i barnehagesektoren er at siden 2005 har det kommet nesten 1.000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ­ideelle er halvert. Det er heller ingen grunn til å tro at det vil bli bedre framover, tvert imot. Barnehageutvalget sier også at de fem største kommersielle barnehagekjedene vil eie halvparten av de private barnehagene i 2029 hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag.

Heldigvis er det mulig å gjøre noe med. Et sterkt Rødt vil være den beste resepten mot kommersialisering og privatisering av barnehager og andre velferdstjenester, og for å sikre at pengene går til barnehagens hovedpersoner, nemlig barna.

ANDRE INNLEGG I BARNEHAGEDEBATTEN:

Les også

At venstresida vil legge ned private barnehager er like lite sant som at Høyre vil legge ned de kommunale

Les også

Fem grunner til at barnehager skal drives uten profitt