Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage-saken på Konnerud: Selvkritikk er ikke godt nok

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 13. januar fikk foreldre og foresatte i Konnerud barnehage et brev om at Konnerud barnehage skal legges ned. Foreldrene må søke om ny plass for sine barn innen 15. februar og barna har plass til og med 2. juli.

(Følg saken om Konnerud barnehage nederst i dette innlegget)

Dette kom som tidligere nevnt som lyn fra klar himmel. Og ved nærmere undersøkelser viser det seg at det ikke bare kom som lyn fra klar himmel fra oss som foreldre, men også for de ansatte.

Det er flere spørsmål jeg stiller meg.

Først og fremst. Hvordan kan Drammen kommune i regi av Rådmannen vedta å legge ned barnehagen uten at dette blir drøftet med de involverte?

Thomas Larsen Sola sier i et innlegg til Drammens Tidende at han tar selvkritikk og at det har gått for fort, men dette er faktisk ikke godt nok. I et demokrati forventer jeg at det skal være mulig å komme med innspill i en drøftingsprosess før et endelig vedtak blir fattet. Etter mitt skjønn er ikke barnehagelovens §4 overholdt når det kommer til: Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Som tidligere tillitsvalgt i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) undrer jeg meg over hvilken personalpolitikk Drammen kommune fører? Thomas Larsen Sola skriver i sitt innlegg at det var fokus på informere de ansatte raskt.

Jeg mener dette er uholdbart. Her savner jeg drøftingen hvor de ansatte faktisk kan være med å bidra med å gi innspill til prosessen. De sitter på en lang og verdifull kompetanse om hva det vil si å være ansatt i Konnerud Barnehage og hvilke kvaliteter denne barnehagen kan tilby.

Personlig mener jeg det ville vært bedre personalpolitikk å gi de ansatte et lite forvarsel om at barnehagen sto i fare for å bli lagt ned før det ble et faktum.

I fjor vedtok politikerne reguleringsplanen som legger til rette for bygging av flere hundre leiligheter i nærheten av Konnerud barnehage. Har Rådmannen tatt hensyn til dette i sine prognoser om befolkningsvekst?

Jeg stiller også spørsmål til forvaltning av skattebetalernes penger som jo er et tema for denne nedleggelsen. Drammen kommune må spare penger og vedtar derfor å legge ned en liten kommunal barnehage. Da undrer jeg meg hvorfor man det siste drøye året har brukt penger på å male barnehagen utvendig, bygge vognskur, skifte tak og oppgradere innemiljøet, for å nevne noe. Er dette god forvaltning av skattepenger? Vil ikke nedlegging av kommunale barnehageplasser kunne føre til at de private barnehagene får ytterligere bedre forutsetninger for sin drift? Er dette en del av mentaliteten stor og robust, som ikke alltid er til barnets beste.

For da kommer vi til det viktigste, nettopp barnets beste.

Barn er avhengig av trygge og stabile omgivelser. Å legge ned og bryte opp de ulike avdelingene er ikke å bidra til trygghet og stabilitet. Man splitter avdelinger med de minste og mest sårbare barna, man splitter opp 2-3-åringene som skulle gått over til avdelingen for store barn. Barna som er førskolebarn til høsten med kun ett år igjen i barnehagen blir splittet opp og kommer til å havne ulike plasser og må tilpasse seg nye voksne og nye barn. Dette er uheldig.

Og hvorfor i alle dager er det nye barn på tilvenning når det nå er vedtatt at barnehagen skal legges ned?

  • Konnerud barnehage, en mindre barnehage hvor barna blir trygge på de voksne uavhengig av hvilken avdeling de voksne jobber i da det er mindre forhold.
  • Konnerud barnehage, der barna er trygge og overgangen til andre avdelinger blir smidigere fordi barna allerede kjenner de voksne på de andre avdelingene.
  • Konnerud barnehagemed fint utemiljø som stimulerer den motoriske utviklingen til barna.
  • Konnerud barnehage, som tilbyr en utrolig flott uteavdeling hvor barna får være ute store deler av dagen, går til «stedet» sitt i skogen, går på skøyter og ski, utforsker nærmiljøet, får bruke sansene sine i skogen og blir utrolig motoriske som gir et godt utgangspunkt for et aktivt liv. Da kan vi snakke langsiktig økonomisk gevinst.

Kjære politikere, la oss beholde Konnerud barnehage.

Les om den planlagte nedleggelsen av Konnerud barnehage her:

Les også

Kommunen legger ned Konnerud barnehage – FAU-leder: – Kom som et sjokk

Les også

Visste ikke om nedleggelsen: – Jeg ble forbanna

Les også

Plutselig tikket e-posten inn: – Det var som et slag i magen

Les også

Tar selvkritikk i barnehagenedleggelse – men står på vedtaket

Les også

Stopper nedleggelsen av Konnerud barnehage

Kommentarer til denne saken