Salmonella-utbrudd i barnehage

Ber foreldre følge med på salmonellasymptomer.