Økt barnetrygd er ikke svaret

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI et tilsvar til min kronikk i Drammens Tidende «Vi må snakke om barnefattigdom» mener stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) at regjeringen har gjort lite for å løfte barnefamilier ut av fattigdom. SV mener at det tiltaket som monner er å heve barnetrygden. Arne Nævra og undertegnede er i alle fall enig om at å skaffe arbeid til de jobbsøkende er viktigst.  Dernest er vi enig om at det er mange av familiene med innvandrerbakgrunn som har det vanskeligst.

Høyre mener at det ikke er riktig å øke barnetrygden for å øke levestandarden.  Øking av barnetrygd vil for det første ikke monne. Bare en økning på 500 kr i måneden vil koste 7.7 milliarder kroner.  Jeg mener disse milliardene kan brukes bedre enn å gi kontantytelser. De kan brukes på tiltak få å gi barna best mulig start i livet, en god barnehage, kvalitet i skolen, bedre skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter. Drammen med Høyre i førersetet  er en av forgangs kommunene for nettopp å ha gratis tilbud til familier med lav inntekt.

SV satt i regjering i 8 år uten at barnetrygden ble økt.  Det er ikke riktig å bagatellisere denne regjeringens innsats. Jeg vil  minne om at Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er økt til om lag 270 mill. kroner i 2018. Ordningen var på om lag 100 mill. kroner i 2014 da regjeringen Solberg overtok. Regjeringen har også prioritert å styrke lokalidretten for å senke terskelen for deltakelse i aktiviteter. Lokale lag og foreninger med aktiviteter rettet barn og ungdom ble tildelt 337 mill. kroner i 2017 av spillemidlene, en økning på 173 mill. kroner fra 2013.

Vi må ha bedre introduksjonsordninger for nyankomne slik at en kommer i arbeid. Særlig kvinnene må komme inn i arbeidslivet. Frafall i skolen og utenforskap bidrar til fattigdom. En av de beste investeringen vi kan gi våre barn  er en skole der man lærer å skrive, lese og regne.  Regjeringen har brukt penger på en bedre lærerutdanning som skal gi elevene et godt fundament for å skaffe seg en utdanning og jobb. Fattigdom går i arv og det er viktig å bryte sirkelen.  Vi må ha tiltak som forebygger overføring av fattigdom mellom generasjoner.  Vi må gi mer midler for å gi bedre levevilkår, men økt barnetrygd mener vi ikke er et riktig tiltak.

LES OGSÅ: Familien hadde ikke råd til ferietur, men så kom hjelpen: – Ungene begynte å gråte av glede

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags