27. april gikk mange barn i småskolen tilbake til skolebenken, og siden 20. april har flere og flere barnehager åpnet opp for de minste.

Mange foreldre er urolige, og noen av dem har funnet sammen i Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for Covid-19».

I et lengre innlegg på siden, skriver barnelege Per Helge Måseide at barn sjelden blir syke av covid-19.

Folkehelseinstituttet sier at barn også er mindre smittsomme, av samme årsak.

– Ingen barn i risikosonen

«Ut fra det vi vet så langt er antakelig ingen barn i risikosonen, heller ikke de som er kronisk syke» skriver Måseide i et innlegg på denne FB-siden.

Han er med i en gruppe som jobber med nasjonale prosedyrer for hvordan barn som eventuelt blir lagt inn på sykehus med covid-19 skal behandles, og som holder seg oppdatert på den kunnskapen man til enhver tid har fra Norge og andre land.

– Jeg skrev innlegget fordi det er mye usikkerhet. Ut fra tilbakemeldingene (i skrivende stund 405 tommel opp, 89 hjerter og 26 sinte fjes) så er altså de aller fleste positive, selv om dette er en gruppe opprettet for dem som er redde for å sende barn i barnehage eller på skole. Min opplevelse er at mange er usikre dersom de har barn med kroniske plager som astma, men nesten ingen av disse, trenger å ta spesielle forholdsregler, sier Måseide til Nettavisen.

– Barn kan bli syke av koronaviruset, men det ser ut til å gå bra også med dem som har andre kroniske sykdommer. Det norske barnelegemiljøet har imidlertid valgt å legge seg på en «føre var»-linje og har laget retningslinjer for hvilke barn som man kan vurdere å holde hjemme fra skole eller barnehage. Men dette dreier seg om en liten gruppe med alvorlig syke barn, sier han.

Han poengterer at de aller fleste barna har stor nytte av å gå i barnehage og i skole, og at det bør være en del av livet for de små.

Influensa mer alvorlig for barn

«Det er ingen barneleger jeg kjenner som har noen som helst interesse av at noen barn skulle bli alvorlig syke. Men alle virus kan gjøre barn syke, også dette, selv om sjansen for å bli alvorlig syk antakelig er ekstremt liten», skriver han i innlegget.

Til Nettavisen sier Måseide at årets influensa har vært alvorlig for en del barn.

– Det er viktig ikke å glemme at sjansen for at barn blir alvorlig syke av de vanlige virusene som kommer i løpet av vinteren, er mye større enn at de blir alvorlig syke av covid-19. Vi har for eksempel sett at barn er blir alvorlig syke av influensa i løpet av vinteren, sier han.

Måseide ser ut fra tilbakemeldingene på FB-posten at mange etterlyser mer sikker informasjon.

– Det er dumt å være skråsikker, for det er alltid ting vi ikke vet, sier han, men legger til at det så langt under koronapandemien er godt dokumentert at det ikke er barn som blir alvorlig syke med covid-19.

10 norske barn på sykehus

Måseide viser til denne rapporten, som blant henviser til en kinesisk undersøkelse som sier at blant 72.314 tilfeller i Kina rapportert i februar 2020 var kun to prosent under 19 år. I en nasjonal kinesisk oversikt basert på 731 barn med bekreftet COVID-19 i februar 2020, hadde 97 prosent mild til moderat sykdom, 2,5 prosent alvorlig pneumoni (lungebetennelse), mens 0,4 prosent utviklet kritisk sykdom. Det er rapportert dødsfall blant barn, men svært sjelden.

Per 21. april 2020 er det registrert 87 barn med COVID-19 i Norge i alderen 0–9 år og 311 i alderen 10–19 år (MSIS). Færre enn 10 barn har vært innlagt på norske barneavdelinger, hvorav ingen på intensivavdeling.

Usikkerhet om smittespredning

Måseide har ikke vært en del av gruppen som har undersøkt hvorvidt barn sprer koronaviruset. Den gruppen har laget denne rapporten der det blant annet står: «Vi har funnet få dokumenterte eksempler på sannsynlig smitte fra barn, men det svært begrenset dokumentasjon på dette og for tidlig å si om barna kan spille en vesentlig rolle i smittespredningen, eller ei».

For mer informasjon, kan du lese denne veilederen for barn og korona/covid-19, laget av De norske legeforening.

FHI: Barn smitter i mindre grad

– Ut fra det som kommer av dokumentasjon, så blir barn sjeldnere syke, og det er først når du har symptomer at du er særlig smittsomme, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

– Barn blir sjeldnere smittet, og i tillegg har de stort sett milde symptomer. Det er først og fremst personer med symptomer som smitter, og dette tyder på at barn i mindre grad kan smitte andre.

Greve-Isdahl poengterer at de som er i risikogruppen skal holde avstand fra andre, inkludert barn, selv om barn altså ikke ser ut til å være smittsomme.

– Skjønner du at foreldre er engstelige?

– Ja, det er nå en konstant flom av nyheter, og til dels skremmende nyheter, om covid-19. Det er forståelig at det fører til utrygghet. Samtidig må vi støtte oss på den kunnskapen vi har, og det ser ut til at barn blir sjeldnere syke og stort sett får milde symptomer, i motsetning til mange andre infeksjoner som influensa og omgangssyke.

– Jeg håper derfor foreldre som er usikre oppsøker troverdig informasjon på nettsider som fhi.no eller helsenorge.no, eller snakke med helsesykepleier eller fastlegen.