Den pågående lærerstreiken rammer skolegangen til mange elever som allerede har mistet viktig undervisning under pandemien, sier Barneombudet.

– Streiken har nå vart i flere uker, og stadig flere elever blir rammet. Vi har tidligere påpekt at det er uheldig at elever igjen går glipp av viktig undervisning etter to år med pandemi. I tillegg kan dette også ha konsekvenser for noen barns psykiske helse, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni, og rundt 3.500 lærere er i streik med den siste opptrappingen på 300 lærere fra Utdanningsforbundet. De to andre fagforeningene i streik er Skolenes landsforbund og Lektorlaget.

Barneombudet har blitt kontaktet av fortvilte elever og foreldre som opplever situasjonen som vanskelig, forklarer Engh.

Hun frykter at situasjonen kan skape utenforskap og ensomhet, og at elever som har behov for tilrettelagt undervisning, vil havne lenger bak i utdanningsløpet.

– Barneombudet vil derfor be statlige myndigheter om å skaffe seg oversikt over hvilke tilbud som blir gitt til de mest sårbare elevgruppene under streiken. Retten til å streike er grunnleggende i norsk arbeidsliv, og samtidig har barn en grunnlovfestet rett til opplæring. Jeg oppfordrer partene til å snarest finne en løsning, sier hun.

(©NTB)