– Jeg ber regjeringen om å sette videregående skoler på gult nivå fra skolestart 3. januar. At de holdes på rødt nivå over hele landet, er uholdbart siden det er i strid med samtlige faglige råd. Tiltaket innebærer mye hjemmeskole og lite sosial kontakt for mange ungdommer, sier Engh.

Hun påpeker at ungdommene allerede har båret en stor byrde gjennom pandemien.

– Dette er særlig alvorlig nå som regjeringen har kunnskap om hvilke alvorlige konsekvenser det har å begrense elevenes fysiske tilstedeværelse på skolen, sier barneombudet.

Mandag valgte regjeringen å sette faglige råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) til side og videreføre rødt smittevernnivå i den videregående skolen.

Rødt nivå på videregående betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. I tillegg innebærer det en del digital undervisning.

Barneombudet minner om at det politiske handlingsrommet er begrenset når det innføres tiltak som griper inn i viktige rettigheter.

– Det skal være faglige råd, ikke frykt som styrer tiltakene. Å legge på litt ekstra når det gjelder tiltak for å være på den sikre siden er uholdbart etter to år med pandemi, sier Engh.