Båthavna har eksistert siden 40-tallet. Blir det ny Holmen-bru må så godt som alt i havna fjernes

Blir det ny Holmenbru, skal båteierne ifølge kommunen få returnere til Holmen etter at den nye bua står ferdig.