(Røyken og Hurums Avis)

En anleggsmaskin fra Statens Naturoppsyn i Buskerud hindres i dag av beboere i Trollkleiva.

– Vi sperrer veien fordi vi ikke begriper hvorfor man ikke kan bruke skogsbilveien som allerede er rasert på den andre siden av Breimåsan opp fra Skjellestad via Sletthellene, sier Oddrun Myklebust (40) Harald Bjerke (71).

Statens Naturoppsyn planlegger å forhøye vannstanden i Breimåsan eller Verkensmåsan som myra også heter. Myra har vært drenert i forbindelse med skogsdrift.

Ikke behandlet

Nå skal den tilbakeføres til sitt naturlige utgangspunkt.

– Det er vi ikke mot, men vi skjønner ikke hvorfor man ikke kan bruke den veien som allerede er rasert og hogget ut på den andre siden og som går helt fram til myra, sier de to.

– Dette har heller ikke vært til behandling i Asker kommunestyre, sier de.

– Tiltaket ble bekjentgjort for to uker siden midt i sommerferien, så folk har jo ikke fått tid til å reagere. Vi skjønner ikke hvorfor man skal gjennomføre et naturtiltak med å rasere et annet, sier de to beboerne fra Trollkleiva.

Skrinlegge?

– Dersom dette stoppes nå, kan konklusjonen måtte bli at vi skrinlegger hele prosjektet, sier Statens Naturoppsyn på stedet.

– Det har tatt oss to dager bare å komme hit. Vi er presset på tid og har mer enn nok annet å gjøre, sier representanten, da han i morgentimene i dag tok konfrontasjonen med beboerne som sperret veien for anleggsmaskinen.

– Hvorfor kan dere ikke bruke den andre veien som allerede er hogget ut og brukt som skogsbilvei i to år? Spurte beboerne.

– Fordi denne veien er den greieste å komme opp og vi slipper å hogge her også, ble det hevdet.

– Det kan vi ikke skjønne, da det blir mye tettere skog lenger framme før myra, sier de to beboerne. Dette er vår hage og våre turområder, vi går her hver dag og ser hvor rasert området har blitt på den andre siden der skogsbilveien går. Vi vil ikke ha det sånn her.

Og der står gravemaskinen.