For noen år siden behandlet Drammen bystyre forslag om å innføre gebyr for bruk av piggdekk på biler i kommunen. Forslaget ble den gang nedstemt basert på anbefalinger fra Statens Vegvesen om prosentvis fordeling mellom piggfrie kjøretøyer og biler med piggdekk. Det ble også lagt stor vekt på topografien i kommunen, hvor relativt mange veier er bratte og ufremkommelige vinterstid.

Det har ikke skjedd store endinger på disse årene. Problemområdet det gang var Bangeløkka-området og det samme er det også i dag. Bangeløkka er en stor trafikkmaskin hvor fylkesvei (Bj. Bjørnsonsgate), riksvei (motorveibrua) og kommunale veier medfører stor trafikk som skaper mye svevestøv både fra kjøretøyer med og uten piggdekk, samt utstrakt bruk av vegsalting.

Ut over dette spesifikke punktet er det små problemer med svevestøv i resten av Drammen kommune.

Ingen velger- eller ønsker å kjøre bil med piggdekk hvis de ikke har et reelt behov. Det er mye behageligere å kjøre bil med piggfrie dekk enn med piggdekk. De som velger piggdekk, gjør det av nødvendighet. Dette gjelder både innbyggere som bor slik til at piggfrie dekk fungerer dårlig på glatt underlag, og personer/virksomheter som er avhengig av fremkommelighet for å få utført sine arbeidsoppgaver.

Stortinget har uttalt et mål på 80 prosent piggfriandel i de største norske byene. Statens vegvesen anbefaler at piggfriandelen ikke skal overstige 85 prosent. I Drammen er piggfriandelen nå 85 %.

Det er store topografiske og klimamessige forskjeller i Norge. Det som passer på flatbygdene på Jæren og i regnværsbyen Bergen passer ikke i Drammen eller i Gudbrandsdalen.

LES OGSÅ:

Les også

Nei til piggdekkavgift i Drammen

Innføring av piggdekkgebyr vil kanskje presse et par prosent av bilistene over på piggfritt alternativ, men det vil ikke ha stor betydning for luftkvaliteten verken på Bangeløkka eller andre steder i Drammen kommune. Imidlertid kan det føre til noe økt bruk av vegsalting og større fare for personskader i Strømsøåsen, på Bragernes, i Krokstadelva, Åsen i Mjøndalen og Mariås i Svelvik.

Vi må sørge for bedre vintervedlikehold med gatefeiing av de kommunale og fylkeskommunale veiene på Bangeløkka. Motorveibrua (E-18) får vi ikke gjort noe med og det er urealistisk med et piggdekkgebyr for å kjøre over motorveibrua på veg fra Oslo til Kristiansand.

Innspillet fra Miljøpartiet De Grønne føyer seg inn i rekken av forslag som handler om symbolpolitikk uten reell betydning og er i realiteten ikke noe annet enn et ønske om generell økt skattlegging av bilbruk.

LES OGSÅ: