Gå til sidens hovedinnhold

Behov for handlingsplan i kommunen til utsatte  barn og unge

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barn og unge har fått redusert skoletilbud, mistet tilgang til fritidsaktiviteter og tid med venner som følge av koronaepidemien og smitteverntiltak.

Fristedene og møteplassene ble borte, og omgangen med andre mindre. Mange opplever ensomhet og isolasjon. For familier med lave inntekter som mister jobben eller er permitterte grunnet koronakrisen forsterkes utfordringene. Dette er tilfelle for mange i Drammen Kommune.

Rapporter fra Barne- og ungdomsdirektoratet viser at krisen forstørrer problemene, og en nylig rapport fra Røde Kors viser at en av seks barn fortalte om en eller annen form vold eller overgrep. Det er økt antall saker og økt alvorlighetsgrad i saker i barnevernet.

Det er bekymringer rundt stengte tilbud, som førstelinjen i kommunehelsetjenesten. Helsestasjoner meldte om færre henvendelser enn før, og frykter etterslep av saker.

Vi er særlig bekymret for tapt faglig progresjon som følge av begrensningene i skolehverdagen. Det er grunn til å anta at mange elever har mindre læring i bagasjen enn de ville ha hatt i et normalt år. Utdanningsdirektoratet mener at dette rammer de som sliter mest. Fremdeles får ikke alle som har krav på spesialundervisning de timene de skal ha.

Vi mener at kommunen må bruke lærdommen fra alle rapportene som finnes og ha konkrete tiltak på veien ut av krisen. Regjering og Storting har bevilget midler til kommuner og direktorater for å demme opp de negative virkningene av nedstigningen.

Drammen kommune må utarbeide en handlingsplan for å koordinere og forsterke innsatsen for barn, unge og utsatte familier.

Planen må inneholde tiltak for å kompensere for tapt læring. Den må forsterke oppfølging fra barnevern, skole og fritidsaktiviteter til utsatte elever. Den må ha tiltak for å fange opp de som sliter med depresjon og sin psykiske helse. Den må ha tiltak inn mot familier som har behov for støtte.

Hensikten med en slik plan er å hindre frafall i skole og motvirke utenforskap. Dette vil kreve at kommunen og politikere ser på tjenestetilbudet utover tradisjonell silotenkning, vanlige strukturer og organisere ressursene inn mot de som trenger det mest.

Les også:

Les også

Høyre ville overkjøre fagforeningene: – Vi må våge å vise at vi styrer

Les også

Statsråden kom, så og bladde opp – gir 11,6 millioner til Drammens svar på Grønland

Les også

Drammen fikk avslag på millionstøtte: – Vi var veldig skuffet, for å si det mildt

Les også

Bakstreversk av fagbevegelsen å stoppe nytenking i barnevernet

Kommentarer til denne saken