DRAMMEN: Under mandagens kommunestyremøte behandlet politikerne den nye bybrua, som etter planen skal være ferdig i 2025. Nylig kom også nyheten om at staten går inn og tar hele regninga for ny Holmenbru. Byggingen skal prioriteres og det kan bety at spaden kan stikkes i jorda allerede neste år.

I møtet ble det reist bekymringer for hvordan Drammen skal takle så mange byggeprosjekter på en gang.

– Jeg tror handelsnæringen, kulturnæringen og utelivet kommer til å rammes av disse byggeprosjektene, sa varaordfører Ståle Sørensen (Uavhengig).

LES OGSÅ: Bybrua og Holmenbrua kan bli revet samtidig – slik vil kommunen unngå trafikkaos

Som å pusse opp hele huset samtidig

Sørensen viste til alle prosjektene som er rett rundt hjørnet og sammenlignet alt som skal skje med det å ha et oppussingsprosjekt hjemme og pusse på alle rommene samtidig.

– Vi skal bygge ny vestfoldbane, vi kommer til å bygge nye jernbaneløp og samtidig skal vi rive Holmenbrua og Bybrua. Vi skal rehabilitere og legge om hele Drammen stasjon og heve hele stasjonsløpet opp et par meter.

Han sa videre at deler av elvepromenaden også kommer til å bli påvirket under byggeperioden.

– Samlet sett er dette bekymringsverdig for Drammen kommune, mente han.

Sørensen understreket imidlertid at han gledet seg stort til prosjektene var ferdig, men sa også at han ville komme tilbake med noen forslag til hvordan kommunen på best mulig måte kan møte alle byggeprosjektene.

For dyrt

Politikerne har tidligere blitt orientert om status for ny bybru, og i formannskapet sist uke sa kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel i Drammen kommune, Bertil Horvli, at det er flere måter å håndtere trafikken på hvis begge bruene rives samtidig.

Da motorveibrua ble bygget la man en midlertidig fylling over Bragernesløpet med rør gjennom for å håndtere vannet. Der er det relativt grunt.

– Slik kan man på en ganske enkel måte ta trafikken gjennom der. Det er opp til prosjektet hvordan man gjør det, men jeg vil tro at man legger alt på en fylling over Bragernesløpet, fortalte Horvli.

Det var imidlertid ikke alle politikerne som var like positive. Ulf Erik Knudsen (Frp) var krystallklar på at han ikke ønsket å rive bybrua, men heller rehabilitere den vi allerede har.

– Selv om den nye brua ser veldig all right ut, så ønsker vi å markere at dette blir for dyrt, ved å stemme imot, sa han og la til at bybrua fra 1936 også er en viktig del av Drammens kulturhistorie som han ønsker å bevare.

Spiser opp metallet

Knudsens forslag om å la den gamle bybrua stå, fikk kraftig motbør fra Høyres Fredrik Haaning. Han viste til at den gamle brua er bygget med saltholdig sand som spiser opp metallet i brua.

– Nå har den levd langt, langt på overtid og det er brukt mye penger på å holde brua i live. Hvis vi skulle ha gått for Frps forslag så ville det blitt en kvasiløsning hvor Bane Nor hadde tatt ned den delen av brua som er på Strømsøsiden og bygget noe som ikke henger sammen med det vi har.

Han mente at kommunen innen få år måtte ha byttet ut resten av brua uansett og at det ville vært et dårlig økonomisk valg.

– Det vi gjør nå er å ta et skikkelig løft i Drammen kommune i et spleiselag som koster fryktelig mye penger, det skal innrømmes. Men vi kan ikke bare tenke på situasjonen i dag, vi må se fremover som et ansvarlig kommunestyre, sa Haaning (H).

Vil ikke ha sosial dumping

Også hva slags stein bybrua skal kles med, ble gjenstand for debatt. Kommunen har vurdert å bruke kinesisk granitt på brua for å spare penger. Det har ikke falt i god jord hos enkelte.

Simon Nordanger (Sp) mente at det var helt absurd at man i det hele tatt diskuterte om man skal bruke norsk eller kinesisk stein.

– Det er få andre saker hvor kommunestyret ville gått inn for sosial dumping fordi det er billigere.

Han mente at det ikke bare handler om hva som er best for kommunekassen, og minnet om at det også handler om arbeidsplasser.

– Det handler også om hvorvidt man verdsetter norsk arbeidskraft eller ikke, sa Nordanger.