Ber sykehus og kommuner følge Vikens redningspakke: – Et tydelig signal om at de andre også må gjøre noe

Fredag ba Drammen Taxi om krisehjelp for å redde taxinæringen. Mandag kom fylkeskommunen med lovnad om å kompensere for tapte skoleskyss-inntekter. – Tyder på profesjonalitet, sier taxisjefen