Bermingrud-konkursen kan få konsekvenser for vannlekkasjene i Teglen kirke

Bermingrud Entreprenør AS fikk jobben med å bygge Teglen kirke og kultursenter. Men siden bygget sto ferdig våren 2018 har kirkebygget slitt med store vannlekkasjer. – Om det er utførerelsesfeil kan vi miste en motpart, sier kirkesjef John Grimsby.