I Arbeiderpartiet slår vi et slag for den beste arbeideren av dem alle; beveren.

Når nå Drammen kommune har satt seg mål om å bli Norges grønneste kommune, er beveren en selvklar medarbeider og samarbeidspartner for å nå målet.

Bevere lever i små og store vassdrag rundt omkring i Sør-Norge og deres påvirkning på det biologiske mangfoldet i vassdrag er betydelig og viktig.

Det er få dyr i Norge som skaper mer biologisk mangfold enn beveren. Gjennom oppdemninger, trehogst og påvirkning av bunnvegetasjon i elveløpet skaper beveren et rikere fiske, insekt og fugleliv. De luker og dyrker, bygger og strever.

Beveren er en skikkelig arbeider for en grønnere kommune og en sann sosialdemokrat i sin arbeidsiver og samarbeid i å fø flokken gjennom harde vintre.

Men beveren må også forvaltes, og det er ikke å stikke under en stol at bevere kan forvolde mye skade for bønder og grunneiere.

Derfor må vi ha en forvaltningsplan for bevere som sikrer både grunneiere og bevere et godt naboskap.

Arbeiderpartiets mål er at Drammen skal være en bra kommune å bygge å bo for bevere, et godt sted å leve for grønne arbeidere.

LES OGSÅ: