«Hele Strømsø bydel er preget av unødvendig biltrafikk, og områder som er mindre attraktive å gå, sykle og oppholde seg i.» Det skriver Arve Vannebo (Ap) i sitt gode innlegg 20.04 om byutvikling.

Dette slutter vi i Venstre oss 100 prosent til.

Vi mener at det haster å løse disse problemene. Dette blir derfor en av våre viktigste saker i neste kommunestyreperiode.

Når vi politikere planlegger sentrumsutvikling, mener vi i Venstre det er innbyggernes meninger om sine egne nærområder som bør vektlegges høyest.

Ser vi til to duggferske lokale medvirkningsprosesser så er det liten tvil om hva slags utvikling innbyggerne i indre Strømsø i så fall vil ha:

I Småspor-prosjektet forteller barnehagebarna på Strømsø at de ønsker seg et bymiljø hvor gatene er til for barna, der hvor det er trygt å leke fritt, løpe rundt og utforske uten at det er trafikkfarlig, med god tilgang på lekeplasser, grønne lunder og sosiale møteplasser. I en digital brukerundersøkelse nå i april hvor Nærutvalget i kommunedel 7 og Knutepunkt Strømsø har spurt innbyggerne om hvilke saker de er opptatt av på Strømsø, så er hele en tredel av ønskene ulike varianter av mindre biltrafikk og tryggere og mer menneskevennlige gater.

Les også

'

Dette kan jeg selv slutte meg til som innbygger i nærområdet. I fjor flyttet jeg tilbake fra «landet» til gamlebyen på indre Strømsø midt mellom motorveibrua og Strømsøbrua. Det første som slo meg var at trafikksituasjonen var blitt betydelig verre bare siden jeg flyttet vekk i 2020.

Det farligste med gatene våre er råkjøringen. Fredrik Haaning (H) skrev for tre år siden om «Monte Carlo rally» i sentrumsgatene på Bragernes. Denne Formel 1-kjøringen har nå flyttet seg til Tollbugata og Tordenskiolds gate. Det er tresifret fartsleik i 30-sonene, og vi ser biler som sladder opp på fortauet i hårnålssvinger og rundkjøringer. Naboene klager jevnlig til politiet, fylkeskommunen og kommunen, men det virker ikke å være interesse eller kapasitet til å følge opp.

Det mest belastende er likevel totalvolumet. Strømsø har en flott gjennomfartsåre i Bjørnstjerne Bjørnsons gate med stor kapasitet. Det er dermed ingen grunn til at indre sentrum skal brukes til dette formålet. Likevel er Tollbugata, som ble satt til midlertidig omkjøringsvei en gang i tiden, nå blitt permanent kjøreløsning for både privatbilisme, næringstransport og kollektiv.

Eksempelvis buss-for-tog, som er til stor plage for naboene og kommer til å øke i omfang de neste to årene. Selv etter at kommunen og fylket i vinter «byttet veier», og alt nå ligger til rette for at bussene kan dra korteste vei ut på E18 ved Bangeløkka uten å belaste sentrumsgatene mer enn nødvendig, så virker det som nabolagskjøringen er planlagt å fortsette.

Konsekvensene av en slik innbyggerfiendtlig trafikksituasjon er alvorlige: I sammenligningen av såkalte levekårsområder i Drammen kommer nå Bangeløkka og Strømsø Sentrum i sum trolig aller dårligst ut (les f.eks. i «Sosiokulturell stedsanalyse Strømsø»). De to områdene utmerker seg negativt på fattigdom, at få eier sin egen bolig, mange enslige, og høy utflytting, med mer. Og – skal vi tro innbyggermedvirkningen – så er altså trafikken en stor bidragsyter til denne befolkningsutviklingen.

Når støy, luftkvalitet og opplevd trafikksikkerhet blir ulevelig, så flytter de som har råd til roligere deler av Drammen. Mange av dem som blir igjen er folk som ikke har penger til å bo noe annet sted. Dessverre har mange av de som blir igjen også lav demokratisk kompetanse. De vet ikke hvordan de skal heve stemmen i det offentlige ordskiftet.

Da blir det høye røster fra andre bydeler med sine krav om framkommelighet for seg og sin bil i indre sentrum som blir lyttet til. Slik gjennomgangstonen har vært i Drammen i tiår etter tiår.

Nå må vi endre på dette. Nå må vi begynne å lytte til innbyggerne som faktisk bor på Strømsø.

Det er gode planprosesser på gang med OUS (områdeutviklingsstrategi) med mer. Vi i Venstre er likevel bekymret for om dette går fort nok. Om kun to år står det nye sykehuset ferdig. Uten ny avkjøring på E18, som utrolig nok ble kuttet ut fra prosjektet, så trenger man ikke mye fantasi for å se hvor trafikkøkningen kommer. Før den tid må vi ha gjort politiske vedtak som får bilene ut av sentrumsgatene på Strømsø og gjør gjennomkjøringen ulovlig. Ellers blir det helt ulevelig for innbyggerne.

Disse politiske vedtakene må være tøffe nok:

** Vi må tørre å nedregulere gater til miljøgater, enveiskjøring og kun for beboere, og vi må kanskje tørre å stenge noen gater fullstendig for biltrafikk.

Vi i Venstre er klare for å fremme slike forslag, og vi lover å jobbe for å ta sentrumsgatene tilbake til menneskene dersom du stemmer på oss i høst.

Nyheter fra Drammens Tidende